Catholink Information

San Antonio at 75

Hunyo 12, 2018, Loreto St. Sampaloc Manila, Ito and ika-75 na taon na celebrasyon nila na pinaghahandaan taon-taon na inaalay kay St. Anthony de Padua. Initugarian itong pinakaaabangan nilang okasyon dahil di lamang dahil maigit 75 na taon, ngunit, nagbabalak din and simbahan na itinagurian itong opnisyal at kikilalanin na shrine sa buong bansa. Ayon …

San Antonio at 75 Read More »

“Makinig kayo ng turo, at kayo’y magpaka-pantas” (Kawikaan 8:33)

Daan ang edukasyon upang makamit ng bawat tao ang kanilang mga mithiin sa buhay. Isa ito sa paraan upang maging maunlad ang isang bansa na syang nagsisilbing sandata para sa kinabukasan, gayunman, sa likod ng edukasyon na ating tinanggap o tinatanggap mula sa paaralan, ay mga guro na inilalaan ang kanilang sarili bilang mga pangalawang …

“Makinig kayo ng turo, at kayo’y magpaka-pantas” (Kawikaan 8:33) Read More »