Veritas PH

The WORD. The TRUTH.

His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle
PCNE-Misa ng Bayan– University of Santo Tomas

SHARE THE TRUTH

 169 total views

Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, marapat lamang na ang araw na ito ng pagkukuwentuhan, nang pakikinig ay magwakas sa hapag ng Panginoon. At sa atin pong pagdiriwang ng eukaristiya, ginagamit po natin ang mga pagbasa at panalangin sa dakilang kapistahan ng tagumpay ng Krus ni Hesus, “the Triumph of the cross”, sapagkat sa krus ni Hesus natin nakikita ang punto na hindi lamang sinasalita kundi kuwentong isinasagawa ng isang taong umunawa sa atin.

At para sa ating mga Filipino ang isang larawan o imahe ni Kristong punong-puno ng kagandahang loob para sa atin ay ang Hesus Nazareno. Nilalapitan ng lahat at hindi kinatatakutang lapitan, ibig hawakan ng lahat lalu ng wala ng makapitan. Ang mga nakaranas na sila’y pagtabuyan, malakas ang loob hindi kami ipagtatabuyan ni Hesus Nazareno. Si Hesus na pasan ang krus, sabi nila si Kristong nadapa dahil sa bigat ng krus subalit nagsisikap tumayo upang mapagpatuloy ang paglalakbay patungo sa pagtatanghal sa kanya sa pagpapako sa krus na kanyang pinasan. Totoo po ang kaniyang krus ay isang kahihiyan, ito ay parusa na pinapataw sa pinakamabigat na krimen. At ito ay parusa para lamang sa mga alipin, mababang uri, kung kaya noong panahon niya kung ikaw ay Roman citizen, puwede kang parusahan pero hindi sa pagapapako sa krus.

Ito na ang pinakakahiya-hiyang uri ng kamatayan. Subalit sabi nga ni San Pablo, ito na sagisag ng kahihiyan, sagisag ng pagkatalo, para sa ating nananalig ay ang karunungan at ang lakas ng Diyos. Karunungan at lakas ng Diyos na may magandang loob ng Diyos na puno ng habag at awa, ang diyos na walang ibig kundi ang maligtas pati ang mga sumasalungat sa kanya.

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, nakita natin ang isang uri ng pagpapakita ng isang uri ng kasalanan. Ang mga Hebreo na napalaya na mula sa pagka-alipin nandun na sila sa disyerto, nakaalis na sa isang sitwasyon na sila’y inalipin. Nainip, sabi sa pagbasa nainip hindi makapaghintay sa panahon ng Diyos. Gusto nila yung oras nila yun ang masunod. Kaya yung mga mainipin ingat kayo, mga inip na inip at noong mainip na, nakalimutan ang ginawa ng Diyos sa kanila. Sinisisi na ang Diyos, sinisisi si Moises, nakalimot, hinahanap-hanap na ang pagkain at inumin sa Ehipto. Hindi bale nang bumalik sa pagkaalipin basta may makakakain. Parang tayo rin yata, almusal pa lang iniisip na ano ba ang miryenda, miryenda pa lang iniisip na ano ba ang tanghalian, tanghalian pa lang ang pinag-uusapan ano ba ang masarap sa hapunan? Inip na inip sa susunod na kainan. At ang nakakatakot nakakalimot sa kilos ng Diyos.

Hindi ho ba kung susuriin natin lahat naman ng pagrerebelde sa Diyos ay naka-ugat sa paglimot? Hindi na naalala ang kabutihan ng Diyos. Kapag nakalimot na kung saan-saan na mapapapunta, maghahanap na ng ibang Diyos, kahit maging alipin muli, gusto ko yang bagong Diyos na yan. Nasaktan ang Diyos, sino ba naman ang hindi masasaktan? Subalit noong nagdurusa na muli ang kanyang bayan, bumalik ang mga ahas na tumutuka sa kanila nakaalala muli ang bayan at nanikluhod, patawarin sila ng Diyos at hindi nagdalawang isip ang Diyos, gumawa ng paraan upang matigil ang kanilang paghihirap basta sumunod lang sila, tumingala doon sa ginawa ni Moises na tansong ahas, hindi yung tansong ahas ang magliligatas kundi sumusunod kayo simple lang ang hinihingi ng Diyos, tumingala, tumingin, magtiwala at siyay napagaling. Ganyan ang Diyos hindi niya matiis na ang kanyang bayan ay malugmok sa hirap at pagdurusa, hindi niya matiis na ang kanyang bayan ay manatili na nakalubog sa kasalanan at sa epekto ng kanilang kasalanan. Tama po ang sinasabi sa Ebanghelyo, sinabi ni Hesus kay Nicodemo, ang hangad ng Diyos ay hindi parusa kundi kaligtasan. Yan ang hindi malirip na awa ng Diyos, yan ang hindi malirip na kabutihang loob ng Diyos, kung tayo’y mga tao parang gigil na gigil na gusto nang magparusa, ang Diyos gigil na gigil na magligtas. Iyan ang Diyos natin, salamat na lang siya ang ating Diyos, at dumating ang takdang panahon sabi sa ebanghelyo ganun na lamang kamahal ng Diyos ang mundo, ang mundo na nagrerebelde sa kaniya, mundong kumakalimot sa kanya, ang mundong pinagpapalit siya, mahal pa rin niya at ganun na lang ang pagmamahal niya sa mundong ito kasi sinugo pa ang kanyang anak.

Kinakanta natin yan, “for god so loved the world he gave us his only son, to a world that does not deserve, does not merit any gift at all, a world that does not merit the supreme gift of the most precious one my Son. Wala nang kalooban na ganyang kabusilak at ganyan kabuti na ating makikita, sa Diyos lamang. Pero kung titingnan natin paano nga ba ipinakita ni Hesus ang ganitong pag-ibig ng ama, papanu? Sabi po ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, hinubad ni Hesus ang kanyang dangal bilang Diyos, hindi niya kinapitan ang kanyang dangal, hinubad. He emptied himself with all his prerogatives and rights, the emptying of self. At noong hinubad niya ang sariling dangal, niyakap niya ang ating pagiging tao. Niyakap niya ang pagiging alipin, natukso, nagutom siya, naging refugee siya, itinakwil siya, iniwanan siya ng mga kaibigan, nagkalat sila ng mga hindi totoo tungkol sa kanya.

Niyakap niya ang ating dusa at para bagang hindi pa yan sapat niyakap niya ang pinakamakahihiya na kamatayan, kamatayan sa krus. That’s the extent of love of god in Jesus, emptying of self, emptying of one’s prerogatives, rightful prerogatives, freely out of love and assuming the condition of the lonely human beings and accompanying them unto death. At yan po ang nagligtas sa atin, ang kasalanan, ang pagrerebelde sa Diyos ay nangyayari kapag tayo ay punong-puno ang sarili at kapag ang isang tao ay punong-puno ng sarili, kalimitan yan ang taong yan nawawalan ng awa at habag sa kapwa.

Wala na yang kapwa-kapwa, basta sarili, yan ang kasalanan, yan ang pagrerebelde, yan ang ugat ng mga maling patakaran at istruktura sa lipunan, puro self, filled with self. An individualism that alienate each other people, no more brothers and sisters, no more niegbhors, I dont care basta ako! ako! To clear the way God showed the opposite, sending one son, using one son in Jesus, emptying himself and filling himself with our human condition, and so he became a compassionate high priest, a brother who can intercede for us. Because he tempted in every way that we were tempted, he understands us because he emptied himself of his glory and humbly entered our world. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos, ang unawa na ginawa niya ay hindi unawa sa utak kundi pag-unawa na sinasabing pagpasok sa ating mundo emphaty and from within the human condition he understood us and he became a compassionate high priest.

Nasabi ko nga po sa mga kapatid kong pari sa retreat namin, ako’y alam ko rin naman na awa lang din ng Diyos, naikuwento ko nga sa kanila na meron akong dating professor na sumakabilang buhay na pero bago namatay ako’y ipinatawag, at pinuntahan ko sa kanyang kuwarto, nag-iiyak, iyak ng iyak po parang bata, he was sobbing. Ang sabi nung nurse, ganyan po si Father kapag may bumibisita na dating estudyante, kaibigan nagiging emosyunal. Nilapitan ko po si Father, hinaplos-haplos ko ang balikat at noong medyo kumalma-kalma na, tiningnan ako, nakakangiti na, sabi niya oh Chito you used to sleep in my class. Yun po ang naalala niya sa akin, natutulog ka sa klase ko, ako naman umamin at inaamin ko po sa inyong lahat ang sarap-sarap matulog sa klase. Pero sabi ko sa kanya, Father im very sorry if I caused you distressed those years when I was a student, sabi niya no, no, no, you did well and then sabi niya look at you, you are now a cardinal. Napaisip po ako, ano itong pinasasabi ng Diyos sa akin sa pamamagitan niya? Parang sinasabi ata ng Diyos na Chito ha, huwag kang mayabang ha, huwag kang punong-puno ng sarili, dati pari ako, naging obispo ako, naging cardinal ako. Napakalaking tukso na puno ng sarili. Parang sinasabi ni Father, kilala ka namin, tutulog-tulog ka lang kung meron ka mang naabot kagandahang loob ng Diyos at kagandahang loob ng iba na umunawa sa yo, huwag kang mayabang. Kaya kapag nakikita ko sa klase ko na mga estudyante natutulog, inuunawa ko, kung ako’y pinagtiyagaan ng iba, sino ako para hindi magtiyaga, ano ho, but you have to be one of them. Kasi alam ko yung karanasan na maliit na nga ang mata ko hindi ko pa maidilat ano ho, unawain, I am with you why will get angry, judgemental. Kaya pati kayo kitang-kita ko naman, yung mga natutulog ngayon, huwag kayong mag-alala sige, sweetdreams, kasi po ginawa ko rin yan. Hindi ka kayang magmalaki, you cannot demand right by being self righteous, you can demand what is right but with a lot of emphaty because you know you are not always right. You are also a product of God’s mercy.

Sana po ang isang maging bunga ng PCNE, sana katulad ni Hesus Poong Nazareno, hubarin natin ang pagkamakasarili na nagiging hadlang sa kagandahang loob, awa, pang-unawa, makita natin ang ating kapwa, ang kanilang kahinaan at kanilang sugat sa atin ding mga sugat. Makita natin ang ating sarili sa kanilang mga pagpupunyagi at sa kanilang mga pagbagsak nandiyan ang pag- unawa at sa ganyang pag-unawa, harinawa gagawa tayo hindi ng ikababagsak ng kapwa kundi ng kanilang ikaliligtas. Bilang pagwawakas po dugtungan ko ho ang mga kuwento ko ilang buwan ho ang nakararaaan, ako po ay naatasang bumisita sa isang refugee camp sa Lebanon, bahagi po ng gampanin ng Caritas Internationalis at yung refugee camp na yun nasa gitna ng bukid, in the middle of the field na pinahiram daw ang lupang yun ng may-ari at you see, what you normally see in refugee camps, mga tents, mga taong hindi alam makakauwi pa ba kami? may babalikan pa ba kami? Mayroon pong isang babae na parang tinutukso namin, sabi namin umalis kayo sa inyong bayan sa Syria? Sino pa ba ang magmamalasakit sa Syria kundi kayo. Kung kayo aalis papano na ang inyong bayan? nanukso ho kami. Sagot ho nung babae, nakita ng aking anak na babae kung papanu pinatay ang kanyang lolo sa harapan ng aming bahay, sabi niya kapag ang anak mo musmos ganyan na ang nakikita father wala kang gagawin kundi tumakas for the sake of my child. Tama yung sinabi nila kanina sa kuwentuhan, minsan ang dali nating magsalita kasi nagsisimula tayo sa mga prinsipyo, hindi sa pang-unawa. Tapos po yung pinaka- leader nung camp at lahat sila po dun ay Muslim, may matanda parang leader, noong nakita ako hindi ko nga alam kung kumakanta o sumasayaw, hindi maintindihan yung sinasabi, tanong ko dun sa Lebanese Priest na kasama ko, ano ba yung sinasabi? kumakanta ba? Sabi nung pari, hindi po nagpapasalamat lang siya sabi raw kayong mga Kristiyano kayo sa Caritas, kayo lang ang nakakaisip sa amin and she want to express deep thanksgiving, be one with them thinking of them. Iyan din po ang karanasan namin nung nagbukas kami ng door of charity sa San Lazaro Hospital at pumunta po kami doon sa HIV-AIDS ward to bring the mercy of God, to open the door of God’s mercy. Sila na hindi lang hirap na hirap physically kundi siguro nakaranas ng ibat-ibang pangkukutya, panunuya, diskriminasyon, nagdasal po kami tapos lumapit ako sa bawat isa kasi po noong estudyante pa ako years ago nag-volunteer po ako sa isang hostel run by the missionaries of charity sa Washington DC for more than a year, nag-alaga po ng HIV-AIDS patients at bago ako bumalik dito sa Pilipinas nagpa- party pa sila, nagdespedida, sa palagay ko wala na sa kanilang buhay kaya bumalik lahat ito sa alala ko nung nandun kami sa San Lazaro. Paglapit ko po sa bawat isa may isa ho dung pasyente iyak ng iyak talaga, tinanong ko siya kung mayroon pa siyang pamilya meron pa raw po, binibisita ka ba? pumupunta po naman dito, sabi ko tatagan mo ang loob mo kumapit ka sa Diyos, hindi ka mag-iisa and then tinanggal niya yung kanyang mask, sabi niya kaya po ako umiiyak kasi ang saya-saya ko po, nandito kayo, kaharap ko kayo, masaya po ako. Ang sabi niya puwede na, puwede na. Hindi man natin maipaliwanag as theory, the mercy of god thru Christ carrying his cross and christ crucified, the meaning will be revealed to us thru the stories of people who have touch the Nazareno, for the experience the nearness of God thru compassionate merciful brothers and sisters.

Tayo po ay tumahimik sandali at buksan ang ating puso. Let us empty ourselves and everything that is self centered and let us allow suffering humanity to enter our hearts for compassion for mercy for healing.

Screenshot 2024-04-26 121114
ads
ads
2
3
4
previous arrow
next arrow

Veritas Editorial

Rev. Fr. Anton CT Pascual

Rev. Fr. Anton CT Pascual

President of Radio Veritas

Green Transport

 12,012 total views

 12,012 total views Kapanalig, marami ang nagpapasalamat ngayon na may opsyon na tayong maka-work from home. Ang public transport sa ating mga syudad ngayon ay lubhang malupit na, lalo para sa mga maralitang Pilipino. Dahil sa iba iba ang uri ng ating kabuhayan, marami pa rin sa atin ang no choice – kapit patalim, kapit tuko

Read More »

Inclusive Education

 17,985 total views

 17,985 total views Kapanalig, isa sa mga senyales na maganda ang kalidad ng edukasyon sa isang lipunan ay ang pagiging inclusive o mapagbilang nito – yung lahat ay may ready access kahit saan man siya nandoon, kahit ano pang kasarian niya, at kakayahan. Kasama dito, kapanalig, ang access ng mga vulnerable populations at disabled people. Kung

Read More »

Sports at Kabataan

 23,740 total views

 23,740 total views Kapanalig, katatapos lamang ng Palarong Pambansa – isang national activity, na sana’y lagi nating nabibigyan ng suporta. Malaking bagay ito, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para sa nation building at national pride. Kailangang manatiling malaki at mahalaga ang papel ng sports sa buhay ng kabataan sa sa ating bansa. Unang una,

Read More »

Responsableng kasiyahan

 31,003 total views

 31,003 total views Mga Kapanalig, humupa na ang kontrobersyal na pagdiriwang ng tinatawag na “Wattah Wattah Festival” sa Lungsod ng San Juan.  Halos isang buwan na rin ang nakalipas nang ipagdiwang ito ng mga kababayan natin sa San Juan. Kasama sa tradisyon tuwing sumasapit ang kapistahan ni San Juan Bautista ang basaan ng mga namimiyesta. Iyon

Read More »

Kalidad ng pagtuturo

 38,987 total views

 38,987 total views Mga Kapanalig, itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos, Jr si Senador Juan Edgardo “Sonny” Angara bilang bagong kalihim o secretary ng Department of Education kapalit ni Vice President Sara Duterte. Sa isang editoryal, binanggit natin ang kahilingan ng ilang grupo ng mga guro na sana, ang bagong kalihim ng DepEd ay isang educator

Read More »
catholink
Shadow
truthshop
Shadow

Related Story

Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

The Smell of the Sheep: Knowing their pain and healing their wounds is at the core of the shepherd’s task Luis Antonio G. Cardinal Tagle

 3,757 total views

 3,757 total views The Smell of the Sheep: Knowing their pain and healing their wounds is at the core of the shepherd’s task. Luis Antonio G. Cardinal Tagle Meeting of the Presidents of the Bishops’ Conferences on Safeguarding of Minors February 21, 2019 The abuse of minors by ordained ministers has inflicted wounds not only on

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily of His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila Walk for Life

 3,742 total views

 3,742 total views H.E. Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila Walk for Life Homily Feb 16, 2019 We thank God for bringing us together on this beautiful day. Let us give the Lord praise and thanksgiving, for life-giving creation and we thank God for this opportunity again to be one community proclaiming to the world

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Palm Sunday Homily

 3,701 total views

 3,701 total views His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila Manila Cathedral Basilica of the Immaculate Conception March 25, 2018 Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Sinisimulan po natin ngayon ang mga mahal na Araw Holy Week at ang pasimula ay ang paggunita natin sa maringal at mabunyi na pagpasok ni Hesus sa banal

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila Walk for Life 2018

 3,755 total views

 3,755 total views February 24, 2018 “Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya magpasalamat po tayo sa Panginoon na siyang nagtipon sa atin po sa umagang ito. Siya rin po ang naglalakad, siya ang tunay na naglalakad sumasama lang po tayo, Siya ang unang naglakad at patuloy na naglalakad, at tayo po ay ang kanyang katuwang. Hindi

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Feast Day of Blessed Takayama Ukon

 3,757 total views

 3,757 total views Homily Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila My dear brothers and sisters in Christ, we give thanks and praise to God for this day. We thank God for giving us the opportunity to be one community so that we could be renewed by his word, by his presence, by his spirit and

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily – His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle, Archbishop of Manila – Street Mass Zone 7, St. John Bosco Parish, Makati – January 19, 2018

 3,702 total views

 3,702 total views Muli po magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay binigyan ng lakas ng katawan, tamang pag-iisip. Maganda ang panahon at kakayanan na maglakad at ngayon sama-sama tayo para sa Eukaristiya. Nagpapasalamat po ako kay Fr. Degs at mga kasama sa parokya sa paanyaya na makapiling kayo sa misang ito. Kung bibigyan po ng

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

HIS EMMINENCE LUIS ANTONIO CARDINAL TAGLE TRASLACION – JANUARY 09,2018, QUIRINO GRANDSTAND

 3,802 total views

 3,802 total views Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo. Una po sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos, siya po ang nagtipon sa atin itong mga mga nakaraang araw pa, hanggang ngayon, hanggang mamaya. Upang bilang isang sambayanan, tayo ay kanyang mapanibago ng kanyang salita, nang kanyang espiritu ng kanyang presensiya. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio, New Year’s Eve Mass @ Manila Cathedral, December 31, 2017

 3,711 total views

 3,711 total views His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio New Year’s Eve Mass @ Manila Cathedral December 31, 2017 Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo tayo po ay mapuno ng kagalakan at pasasalamat sa Diyos na siya pong nagdala sa atin sa gabing ito dito sa Manila Cathedral Basilica upang patuloy nating pagnilayan ang kahulugan

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Welcomes the Year of the Clergy and Consecrated Persons as it culminates Year of the Parish: Communion of Communities Homily

 3,754 total views

 3,754 total views Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle Nov.30, 2017 – Thursday Minamahal na mga Kapatid sa Panginoong Hesukristo, una po sa lahat magpasalamat tayo sa Diyos sa Kaniyang kabutihan sa atin, sa ating mga parokya, sa ating mahal na Archdiocese of Manila. Lahat ng papuri ay sa Panginoon. Nagpapasalamat din po tayo dahil tinipon

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio Love2Last event of CFC

 3,697 total views

 3,697 total views HOMILY SMX Pasay City October 29, 2017 My Dear Brothers and Sisters in Christ, We thank God for bringing us together; we are one big family this afternoon as we celebrate the Eucharist. Kahit saang parokya, kahit saang lugar kapag nagdiriwang ng Eukaristiya tayo ay isang malaking pamilya na tinitipon ni Hesus sa

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

1st Year Anniversary of Sanlakbay

 3,709 total views

 3,709 total views Homily His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle Basilica de San Sebastian October 21, 2017 Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, una po sa lahat magpasalamat tayo sa Diyos siya po ang nagtipon sa atin sa umagang ito upang sa pamamagitan ng kanyang salita, ng katawan at dugo ni Hesus at

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle
1st day of Novena Mass for the feast day of St. Rafael
San Rafael Parish, Balut Tondo Manila

 3,763 total views

 3,763 total views Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, una sa lahat magpasalamat tayo sa pagtitipon na ginawa ng Diyos para sa atin, bilang isang sambayanan bilang isang pamilya. Lalu na po sa unang araw ng ating pagno-nobena, bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patron si San Rafael. Ang novena ay paghahandang spiritual, naghahandang pangsambayanan

Read More »

Latest Blogs

Scroll to Top