LIVE: HEALING MASS SA VERITAS June 24, 2023 | 6:00 PM

 180 total views

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Tagapagdiwang: Rev. Fr. Alejandro Caballero Alia, SSA