Veritas PH

The WORD. The TRUTH.

Homily of Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle Kapistahan ng Birhen ng Guadalupe

SHARE THE TRUTH

 355 total views

Homily
Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle
Kapistahan ng Birhen ng Guadalupe
December 12, 2018

Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, una po sa lahat tayo ay magpasalamat sa Diyos na nagtipon sa atin bilang isang simbahan, bilang isang sambayanan upang sa araw na ito, mapanibago tayo ng salita ng Diyos, ng presensya ni Kristo, ng pagbuhos ng Espiritu Santo, at gayundin upang tayo ay magabayan at mabigyan ng inspirasyon ng ating pinipintakasi, ang Mahal na Birheng Maria, ina ni Hesus, ina ng Diyos, ina nating lahat, na dito po sa dambanang ito at sa buong Pilipinas at sa maraming bahagi ng mundo ay tinatawag, tinatawagan bilang birhen ng Guadalupe.

Nagpapasalamat po tayo sa nanggaling pa sa iba’t-ibang bahagi ng ating bansa. Pwede bang malaman, sino po sa inyo ang nakatira sa labas ng Archdiocese of Manila, yung hindi sa Archdiocese of Manila? pakitaas po [ang kamay]…

(Some raised their hands) Ayun, salamat po, huwag n’yong ibababa, hanggang matapos ang misa. (laughter)

Ayun talagang National Shrine ang atin pong dambana at atin din pong wine-welcome syempre sa tahanan ng Panginoon at tahanan ng Mahal na Ina ang atin pong mga faithful, mga mananampalataya sa Archdiocese of Manila.

Sa inyong lahat po, Happy Fiesta ng Our Lady of Guadalupe. (Applause) Sa taon pong ito, taon ng mga kabataan na idineklara ng mga Obispo ng Pilipinas, Year of the Youth. Kaya naman ang atin pong pagdiriwang ng Fiesta, ay nakatuon kay Maria bilang gabay, ilaw ng kabataang katoliko, at sana ng lahat ng kabataan kahit na hindi mga katoliko.

At huwag po nating isipin na ang Year of the Youth ay dapat lamang asikasuhin ng mga nasa Youth Ministry ng mga Diyosesis at ng Parokya, bagamat mayroong Youth Ministry ang kabataan po ay concern, alalahanin ng lahat ng bumubuo ng simbahan at ng lipunan.

Pamilya, ang pamilya concerned sa Youth. Edukasyon, paaralan, pati ang informal education, kabataan concern yan. Media, lalo na ang mga pelikula ang mga programa sa radio, ang mga musika ang internet, naku kabataan, isa sa mga concerns natin yan. Business, kasi ang mga advertising, ang mga moda na damit mga moda na buhok, mga moda na mata, mga moda na tainga, tinetesting muna nila yan sa kabataan.

Security, kasi ang mga kabataan maaari rin mauwi sa kriminalidad. Lahat po, lahat kailangang magtulong-tulong para maisakatuparan ang adhikain natin sa taong ito. Makatugon sa pangangailangan ng mga kabataan.

Noong Oktubre nagkaroon po ng pagtitipon ng mga representatives ng mga Obispo sa iba’t-ibang bahagi ng mundo, ginanap po sa Rome kasama si Pope Francis, at ang tutok po ay ang kabataan.

Papaaano maisasalin sa kanila ang pananampalataya at papaano sila matutulungan para maharap ang direksyon sa buhay? Ano ba ang kanilang papel sa buhay? At uulitin ko, hindi natin ipapasa yan, kayo naman ang bahala sa youth, kayo naman ang concerned d’yan lahat po. Dahil lahat ng bahagi ng buhay ang kabataan nandoon. Sa kabutihan man o sa hindi mabuti, ang isa sa laging napupuntirya ay ang kabataan.

Buong taon po na ito ay pagninilayan at hopefully kilusan sa iba’t-iba nating Diyosesis at iba’t-iba nating parokya. Pero sa araw pong ito, ibig ko lang magbigay po ng dalawang punto at dalawang hamon na rin, lalo na pagtumingin tayo kay Maria.

Ang una po, sa ebanghelyo, si Maria na taga-Nazareth Galilea ay nakatanggap ng misyon mula sa Diyos. Si Maria, sa ebanghelyo ay isang kabataan, youth si Maria, sabi po si Maria daw nung panahon na ‘yon ay baka kinse anyos.

Sa bibliya napakaraming kabataan, si Maria kabataan yan, si Jose kabataan, si Hesus youth at maaga ring namatay. Namatay si Hesus, nagmisyon si Hesus bilang youth, at malamang ang kan’yang mga unang alagad mga kabataan din.

Baka yung kan’yang mga unang kabarkada si Marta, si Maria, si Lazaro mga kabataan baka mga beauty queen pa nga yan, Ms. Barangay mga ganyan, mutya ng kalye, kabataan. Si Haring David kabataan, si Solomon kabataan, ang bibliya punong-puno ng mga halimbawa ng kabataan, regular na kabataan.

Dito po sa ebanghelyo, si Mariang dalagita at ano ang ibig nating matutunan sa kan’ya? Papaano hanapin ang direksyon sa buhay? Papaano hanapin ang tinatawag nating kahulugan ng buhay o misyon sa buhay?

Ang dalagitang Maria at ang binatilyong Jose may mga plano na, sila ay magkasintahan at magkatipan na. Minsan po sa panalangin ini-imagine ko, papaano kaya nag-usap itong si Maria at si Jose?

Pag-uwi n’yo i-imagine ninyo kilala naman natin sila, si Mariang walang bahid kasalanan, si Jose na matuwid na tao pero parehong taong-tao.

Papaano kaya sila nag-usap? Siguryo si Jose sasabihin, “Maria, pagtatayo kita ng pinaka magandang bahay dito sa Nazareth.” Si Maria naman, talaga?” (laughter) Mayumi. O ilang anak baa ng gusto natin? Aba lahi tayo ni David, aba dapat marami-rami, ganyan at saka siguro yung anak natin magiging kasing galing ni Solomon, marunong.”

Siguro yan ang kanilang mga plano sa buhay, meron naman. Bahagi ng pagiging kabataan ang magkaroon ng udyok para sa tatahakin sa buhay. Huwag nating papatayin ang energy, ang zeal ng kabataan na harapin ang kanilang buhay at ang kinabukasan.

Kaya mga kabataan, continue dreaming! Ang kabataan na hindi nangangarap, naku po hindi pa nga nagsisimula ang kabataan, nasa second childhood na.

Tayong mga hindi na bata, kapag naman ang kabataan ay nangangarap, huwag naman ninyong, “Tumahimik ka d’yan! Walang mangyayari d’yan!” “Inisip ko rin yan! Huwag mo nang pag-aksayahan yan! Hindi, si Maria, kabataan mayroong plano sa buhay, subalit kapag nangusap ang Diyos, huwag babalewalain ang tinig ng Diyos sa paghahanap sa direksyon ng buhay.

Tayo pong hindi na bata, tayo na gumagabay sa mga kabataan, hindi sapat na sabihin natin, “Sige hanapin mo ang pangarap mo sa buhay!” Kasama ng paggabay natin sa kanila ay ang pakikinig ihanda natin silang makinig sa salita ng Diyos.

Makinig sa Diyos, sa pagkat sa bandang huli, ang Diyos ang s’yang magtatakda ng tunay na pakay ng ating buhay. Pakiusap ko sa mga kabataan suriin ninyo, examinin ninyo, kapag kayo’y nagde-desisyon, ang Diyos ba kasama sa inyong pinapakinggan? Kapag kayo ay nagpa-plano, ano ang batayan ng inyong mga plano? Yun bang gusto ninyo, o yun bang, ayan matagal ko na yang inaasam-asam kaya huwag n’yo akong hahadlangan.

O kaya, uy maganda yan gusto kong bilhin yan! Bakit? Maganda, yun lang ba? Papaano tayo gumagawa ng desisyon sa buhay? May papel ba ang Diyos? Ang dalagitang si Maria, may plano sa buhay, pero kapag dumating ang anghel, kapag dumating ang sugo ng Diyos at ibinigay ang misyon, si Maria, una natakot, nagtanong, inamin n’ya hindi n’ya kaya.

“Papaano yan, paano ako magiging ina hindi pa nga kami nagsasama ni Jose? Hindi mayabang si Maria, hindi n’ya sinabi, kayang-kaya ko yan, chicken feed yan!

“Gabriel, tama ka! Buti ako ang pinuntahan mo, hindi yung ibang babae d’yan, ako talaga!” “The best ako! The best! Hindi ganyan si Maria, mapagpakumbaba, “Oo nga, naririnig kita pero, how can that be? Papaano yan?” At doon ang espiritu Santo ang kikilos sa buhay mo, at hindi nag-atubili si Maria, ang kan’yang plano, naging pangalawa na, ang plano ng Diyos ang mauuna.

Siguro handa na si Maria, “bye bye Jose” at alam naman natin sa ebanghelyo ni San Mateo, si Jose gusto na rin hiwalayan si Maria, pero sa plano ng Diyos, pinagsama pa rin sila.

Yung plano nila natupad din subalit iba na sa mas malaki nang plano, hindi na plano lamang nila kun’di plano ng Diyos. Pero para mangyari yan sa kabataan, tayong hindi na bata, papaano ba tayo nagde-desisyon? Tayo ba’y may energy para mangarap? Tayo ba’y nakikinig sa Diyos o balewala ang Diyos sa mga desisyon natin sa buhay?

Kay Maria makikita natin ang halimbawa hindi lamang para sa kabataan kun’di para sa ating lahat, isang tao na laging handang makinig sa Diyos upang hindi ang kalooban ko lamang kun’di ang kalooban ng Diyos ang siyang matupad at ang kalooban ng Diyos ang gagawin kong pangarap ko.

Ang hirap n’yan, ano po? Mangangarap ako pero sa bandang huli ang pangarap ng Diyos ang gagawin kong pangarap hindi na yung akin lamang, yung pangarap ng Diyos, yan na ang pangarap ko. Alam n’yo ba, si Pope Francis ay nag-aaral ng pagiging chemical engineer, yan ang kan’yang unang course, science. Nasa sciences ang kan’yang pangarap, pumasok ang Diyos, pero tingnan n’yo katulad ni Maria hindi naman natapos yung kan’yang pangangarap, pero yung pangarap ng Diyos ang kan’yang ginawa.

Walang nawala, biruin ninyo s’ya ay Santo Papa. Siguro nu’ng bata s’ya hindi n’ya alam, wala naman siyang pangarap na yun pero kapag ikaw ay sumunod at naghanap sa pangarap ng Diyos, Wow! O kayo po mamaya baka yung iba sa inyo mag-sho-shopping na, nakaharap na kayo sa isang damit na bibilhin n’yo, papano kayo mag dedesisyon?

Sasabihin n’yo ba, bagay yan sa akin matagal ko nang gusto yan.” Ganyan, dapat pakinggan n’yo ang anghel. Bago kayo bumili, mag-usap kayo ng anghel, pangarap ba ng Diyos na bilhin mo yan?

Baka sabihin ng anghel, Huwag, di huwag, o baka naman sabihin n’ya, “Bilhin mo pero hindi para sa iyo, bilhin mo at ibigay mo sa iba, di bilhin mo.

Pero huwag mong isusuot, ibigay mo sa iba. Hay naku po. Mga kabataan na nandito, masanay na kayo hindi yung, basta gusto ko, gusto ko kasi . Gusto ko! Ano kaya ang gusto ng Diyos at makinig sa kan’ya at kung kailangang mag-adjust ng pangarap, mag adjust. Ang pangarap ng Diyos ay higit pa kaysa sa ating mga mumunting pangarap.

Ang ikalawa po at dito ko magtatapos, kung titingnan po natin, ang dalagitang Maria na tinatawag natin sa kan’yang taguri, Birhen ng Guadalupe, sabi nila kung pagmamasdan natin sa mata ni Maria, Birhen ng Guadalupe, makikita ninyo, ano? Anong nandun sa mata ni Maria? Baka sabihin n’yo, “pilik mata.”

May sumasagot dito kanina ano ho? Si Juan Diego, kasi si Juan Diego yung kanyang kaharap di ba ho, kausap. At doon sa tela, tilma na kung saan naiwan yung larawan ng Mahal na Ina, kita natin pati ang larawan ni Juan Diego doon sa mata ni Maria.

Mga kabataan, ano ang nasa inyong mga mata? Pag kayo kaya ang nalagay sa tilma, ano ang nasa in’yong mga mata? Pero wag lang ang kabataan, tayo rin ano kaya? Naku baka pag nakita ang ating mga mata, ang makita barya kasi ang laging tinitignan ng ating mga mata, pera, pera, salapi, kwarta, pera.

Iisa lang yun, bakit ba ang mga mata yun lang ang tinitingnan? Baka kapag binuksan ang ating mga mata, makita doon mukha rin natin, yabang, sarili, kasi wala nang tinitignan kun’di sarili, hindi na nakakatingin sa kapwa, hindi na nakakatingin sa mga Juan Diego, na mga maliliit at mga naghihirap kasi ang tinitignan nalang lagi mga sariling mukha.

Selfie! Self! Self! Self! Kahit saan bumaling self! Pagtinignan an gating mga mata, ano kaya ang nandun? Si Juan Diego kaya na mamahalin? O tao na ibig lapastanganin, gustong yurakan, yung iba ang mga mata malikot. Para makita sino ang kanilang magagamit, maloloko, madudukutan, mapapatay.

‘Yang mga bag ninyo nand’yan pa ba? Sana po, sana tayong mga hindi na bata, magabayan natin ang pananaw, ang mga mata ng kabataan. Para kapag nasilip natin ang kanilang mga mata, makikita natin, tulad ng mga mata ng dalagitang Maria, ang nandun larawan ni Hesus.

Dahil ang mata ni Maria laging nakatitig sa kan’yang anak. Sana makita natin ang mga larawan ng iba’t-ibang Juan/Juana Diego ng ating panahon. Mga maliliit at simpleng tao na paglilingkuran.

Mga kabataan kamusta na ang inyong mga mata? Ano ang hanap n’yan? Ano ang tinititgan n’yan? Ano ang nasa mata ninyo? Tama na. Kaya ito ho ang misa ng alas dose kasi December 12, 12 o’clock e baka abutin tayo ng alas dos, hindi na dose. Pero simula lang ito, sana ipagpatuloy ninyo ang pagninilay sa taon ng kabataan ano an gating matututunan kay Maria at iba pang mga kabataan sa bibliya? Lahat po tayo mag malasakit sa kabataan, hindi lamang isla ang kinabukasan, sila na po ang present, bakit? More than 80 percent ng tao sa Metro Manila ay kabataan. Kaya ang quality ng kabataan, yan din ang quality ng ating lipunan at ng ating simbahan.

Laya mahalin natin siya, gabayan natin sila, pakinggan natin sila, at hanggat abot ng ating kaya makipaglakbay kasama nila, upang tulad ni Maria, sila ri’y makapagsasabi, “narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang ayon sa wika mo.

Tumahimik po tayo sandali at tanggapin ang mensahe ng ating mga pagbasa.

Screenshot 2024-04-26 121114
ads
ads
2
3
4
previous arrow
next arrow

Veritas Editorial

Rev. Fr. Anton CT Pascual

Rev. Fr. Anton CT Pascual

President of Radio Veritas

Green Transport

 5,039 total views

 5,039 total views Kapanalig, marami ang nagpapasalamat ngayon na may opsyon na tayong maka-work from home. Ang public transport sa ating mga syudad ngayon ay lubhang malupit na, lalo para sa mga maralitang Pilipino. Dahil sa iba iba ang uri ng ating kabuhayan, marami pa rin sa atin ang no choice – kapit patalim, kapit tuko

Read More »

Inclusive Education

 11,012 total views

 11,012 total views Kapanalig, isa sa mga senyales na maganda ang kalidad ng edukasyon sa isang lipunan ay ang pagiging inclusive o mapagbilang nito – yung lahat ay may ready access kahit saan man siya nandoon, kahit ano pang kasarian niya, at kakayahan. Kasama dito, kapanalig, ang access ng mga vulnerable populations at disabled people. Kung

Read More »

Sports at Kabataan

 16,767 total views

 16,767 total views Kapanalig, katatapos lamang ng Palarong Pambansa – isang national activity, na sana’y lagi nating nabibigyan ng suporta. Malaking bagay ito, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para sa nation building at national pride. Kailangang manatiling malaki at mahalaga ang papel ng sports sa buhay ng kabataan sa sa ating bansa. Unang una,

Read More »

Responsableng kasiyahan

 24,030 total views

 24,030 total views Mga Kapanalig, humupa na ang kontrobersyal na pagdiriwang ng tinatawag na “Wattah Wattah Festival” sa Lungsod ng San Juan.  Halos isang buwan na rin ang nakalipas nang ipagdiwang ito ng mga kababayan natin sa San Juan. Kasama sa tradisyon tuwing sumasapit ang kapistahan ni San Juan Bautista ang basaan ng mga namimiyesta. Iyon

Read More »

Kalidad ng pagtuturo

 32,015 total views

 32,015 total views Mga Kapanalig, itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos, Jr si Senador Juan Edgardo “Sonny” Angara bilang bagong kalihim o secretary ng Department of Education kapalit ni Vice President Sara Duterte. Sa isang editoryal, binanggit natin ang kahilingan ng ilang grupo ng mga guro na sana, ang bagong kalihim ng DepEd ay isang educator

Read More »
catholink
Shadow
truthshop
Shadow

Related Story

Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Pagninilay ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa Banal na Misa sa New Bilibid Prison, Maximum Security – December 21, 2019

 4,259 total views

 4,259 total views Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magpasalamat tayo sa Diyos, binigyan N’ya tayo ng magandang panahon, at nagkakasama-sama po tayo. Sabi ni sister, first time kong magmisa sa covered court, kasi dati sa chapel, e ito nga malaki nga ang covered court parang na doble yata ang attendance, natriple pa, so

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle on the 60th Anniversary of Manila Archdiocesan and Parochial Schools Association (MAPSA)

 4,258 total views

 4,258 total views Homily of Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle on the 60th Anniversary of Manila Archdiocesan and Parochial Schools Association (MAPSA) November 15, 2019 – Manila Cathedral My dear brothers and sisters in Christ, we give thanks to God for this beautiful day. We also give thanks to God for bringing us together as

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Pagninilay Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Pandaigdigang Araw ng mga Mahihirap November 16, 2019, San Andres, Maynila

 4,216 total views

 4,216 total views Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, muli po, nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo ay magkakasama muli sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng mga Mahihirap. Ito po ay sinimulan ni Pope Francis, sabi n’ya meron tayong World Youth Day, meron tayong World Meeting of Families, dapat magkaroon tayo ng World Day of the

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle Mass for the Deceased Priests and Religious Arzobispado de Manila Chapel, Intramuros November 8, 2019

 4,229 total views

 4,229 total views We thank God for bringing us together, and we thank God for this beautiful practice, a beautiful tradition in our Archdiocese [where we] dedicate one morning of Eucharistic to remember our Bishops, Priests, I don’t know if we have deacons, and religious men and women. Of course we do not forget our beloved

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Pagninilay ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa Banal na Misa ng pagluluklok sa Sto. Niño de Tondo sa Manila Cathedral – October 19, 2019

 4,270 total views

 4,270 total views Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Una po sa lahat, magpasalamat at magpuri tayo sa Diyos na Siyang nagtipon sa atin, bilang isang simbahan. Upang sa pagdiriwang ng Eukaristiya, tayo ay mapanibago Niya, mapalakas, bilang tunay na sambayanang kristiyano, nabubuhay sa salita ng Diyos, sa katawan at dugo ni Kristo, at sa ating

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Mass and blessing of the new facilities of the Holy Trinity Academy, Sampaloc, Manila October 11, 2019

 4,227 total views

 4,227 total views My dear brothers and sisters in Christ, we thank God and praise God for this beautiful day and we thank God for bringing us together as one community. Puwedeng malaman sino sa inyo ang pinaka bata? (Some students raised their hand) Meron bang nasa grade 1? Naku, wala? So anong grade kayo? (Crowd

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Kapistahan ni San Miguel at mga Arkanghel- National Shrine of Saint Michael and the Archangels September 30, 2019

 4,312 total views

 4,312 total views Mga minamahal na kapatid sa ating pananampalataya, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagtitipon na ginawa N’ya sa atin ngayong linggong ito. Tuwing linggo, ang bayan ng Diyos ay nagpapasalamat sa paggunita sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan at kasalanan, at tuwing linggo, harinawa, tayo rin bilang katawan ni Kristo ay nakikiisa

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Misa ng Kapistahan ng Mater Dolorosa Parish, East Rembo, Makati

 4,196 total views

 4,196 total views Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Misa ng Kapistahan ng Mater Dolorosa Parish, East Rembo, Makati September 15, 2019 Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay nagbibigay puri at pasasalamat sa Diyos. Siya po ang nagtipon sa atin bilang isang sambayanan, bilang isang komunidad, bilang isang simbahan o parokya. Lalo

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle World Day of Prayer for Care of Creation at Quezon Memorial Circle

 4,191 total views

 4,191 total views Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle World Day of Prayer for Care of Creation September 1, 2019 Quezon Memorial Circle My dear sisters and brothers in Christ, maganda at mabuting umaga po sa inyong lahat. I noticed that our commentator did not say, “Please be seated,” she’s very realistic. Alam n’ya na

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Kayabangan ng tao, dahilan ng pagkasira ng kalikasan

 4,264 total views

 4,264 total views Pinangunahan ng Kanyang Kabunyian Manila Abp. Luis Antoni Cardinal Tagle ang pagbubukas ng Season of Creation ngayong unang araw ng Septyembre 2019 sa Liwasang Aurora Quezon Memorial Circle. Kaisa sa banal na misa sina Cubao Bishop Honesto Ongtioco at Kalookan Bishop Pablo Virgiliio David. Sa pagninilay ni Cardinal Tagle, binigyang diin nito ang

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily Manila of Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Episcopal Ordination of Bp. Roberto Gaa at Manila Cathedral

 4,409 total views

 4,409 total views Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Episcopal Ordination of Bp. Roberto Gaa Manila Cathedral August 22, 2019 My dear brothers and sisters in Christ, we give thanks and honor to God who has gathered us as one community, as one church in this beautiful day, the Memorial of the Queenship of Our

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle during the Send –Off Mass for Volunteers and Staff of PCNE at University of Santo Tomas

 4,243 total views

 4,243 total views Homily of Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle during the Send –Off Mass for Volunteers and Staff of PCNE University of Santo Tomas July 16. 2019 My dear brothers and sisters in Christ, we thank God for bringing us together on this almost rainy day so that in the Eucharist we will

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Maging maawain, mahabagin, at totoo sa kapwa

 4,292 total views

 4,292 total views Ito ang hamon ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga mananampalataya, kasabay ang pagdiriwang ng ika-20 Anibersaryo ng pagtatalaga sa Shrine of Jesus the Way the Truth and the Life. Ayon kay Cardinal Tagle, ang bawat mananampalataya ay nagnanais na makasunod kay Hesus, subalit hindi ito madali dahil kinakailangang tularan ng

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Dakilang Kapistahan ng Corpus Christi Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament at Sta. Cruz Parish

 4,252 total views

 4,252 total views Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Dakilang Kapistahan ng Corpus Christi Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Sta. Cruz Parish June 23, 2019 Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpasalamat sa Diyos, na S’yang nagtipon sa atin bilang isang simbahan, sambayanan, isang pamilya ng pananampalataya, at tayo po ay

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homilya ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa Pagmimisa sa Pagtatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon – April 18, 2019 – Manila Cathedral

 4,209 total views

 4,209 total views Mga minamahal na kapatid kay Hesukristo, magpasalamat po tayo sa panginoon tayo ay tinipon niya para sa pagsisismula ng ating pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukrito. At sa gabing ito atin pong ginugunita sa pagtatakip- silim ang hapunan na tinawatawag nating huling hapunan ng Panginoon kasama ang kanyang mga

Read More »

Latest Blogs

Scroll to Top