VeritasPH

The Word, The Truth

Homilya of Kanyang Kabunyian Manila Abp. Luis Antonio Kardinal Tagle at Our Lady of the Assumption Parish, Malate Kapistahan ng Pag-aakyat sa langit kay Inang Maria

SHARE THE TRUTH

 189 total views

Homilya
Kanyang Kabunyian Manila Abp. Luis Antonio Kardinal Tagle
Our Lady of the Assumption Parish – Malate
Kapistahan ng Pag-aakyat sa langit kay Inang Maria
August 15, 2018

Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay magpasalamat, magpuri sa Diyos na nagtipon, nagsama-sama sa atin bilang sambayanan sa gabing ito.

Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin para sa pagdiriwang ng ating kapistahan. Salamat din sa Panginoon sa ating patrona, ang mahal na Ina na nababalot ng karangalan lalo na sa misteryong ito ng kanyang buhay; ang pag-aakyat sa kanya, katawan at kaluluwa sa langit upang siya na naging tapat na alagad ni Hesus na kanyang anak ay makibahagi sa kaluwalhatian ni Hesus.

At yan po ang hinihingi nating biyaya sa piyestang ito; ang biyaya ng pagpapanibago, renewal ng ating sambayanan at ang mahal na Ina, sa kanya po makikita natin ano nga ba ang mga daan ng pagpapanibago. Lalo na po iyon ang pagpapanibago na buhay, ang buhay na walang hanggan ay mas malakas kaysa sa kamatayan. Iyan ang pinakahinahangad nating pagpapanibago, minsan ang mga pagpapanibago na gusto lang natin ngayon, panlabas, cosmetic.

Titingnan ninyo yung mukha niyo mamayang gabi bago matulog, “Naku, hindi pala pantay ang kilay ko. Pa’no ko ba ‘to mapapantay? Gagastos kayo ng libo-libo para yang kilay niyo mapantay pero magpapantay lang yan kapag buburahin ang inyong kilay at gagawing artipisyal.

Kaya puting-puti na yung buhok niyo dito, itim na itim yung kilay. Anong klaseng pagpapanibago ‘yan? Minsan ang gusto natin cosmetic na pagpapanibago pero sa mahal na Ina, makikita natin pati ang rurok ng pagpapanibago walang iba kundi kamatayan mismo na laging nakaamba para sirain ang buhay, ang kamatayan mismo ay malulupig.

Walang sinabi ang kamatayan sa buhay, pagmamahal at habag ng Diyos. Iyan po ang atin din pag-asa, iyan ang pag-asa natin na magwawagi ang buhay ng Diyos. At hindi lang magwawagi, aakyat ka sa langit sa piling ng Ama na pinagmulan ng lahat ng buhay at pag-ibig. Ilan sa atin po dito palagay ko kapag tinanong ko, Ilan sa atin ang ibig makiisa sa pagpapanibago ng buhay hanggang kalangitan kasama ni Maria? Palagay ko lahat tayo magtataas ng kamay, dalawang kamay pa.

Ang hamon siguro sa atin po ay tatahakin ba natin ang landas ng pagpapanibago na iniaalay ng mahal na Ina. Ngayon po ay taon ng mga pari at consecrated persons, kami pong mga pari, mga religious men and women, kami po ay inaanyayahan na tumulad kay Maria upang makaranas kami ng pagpapanibago sa aming misyon, sa aming identity. Pero hindi lamang po mga pari at madre ang inaanyayahan sa pagpapanibagong buhay, tayong lahat po, ang buong sambayanan.

Kaya huwag po nating sabihin, hindi naman ako Pari bakit ako magbabago? Hindi naman ako Madre bakit ako magpa-papanibago? Ang sagot po do’n ay lahat tayo binyagan, lahat tayo ay alagad ni Kristo. Kaya ang pagpapanibago ay walang katapusang pagpupunyagi sa biyaya ng Panginoon.

Tatlong bagay po na matututunan natin sa mahal na Ina tungo sa pagpapanibago. Una, sabi po sa ebanghelyo ni San Elizabeth kay Maria, Mapalad ka Maria sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mapalad ka Maria sapagkat nanalig ka, sumampalataya ka na matutupad ang salita ng Diyos sa iyo.

Ito po ang unang daan ng pagpapanibago natin bilang sambayanan ng Diyos. Makinig sa salita ng Diyos pero hindi lamang nakikinig… sinasampalatayanan ang salita ng Diyos. Isinasaloob, isinasapuso at isinusuko ang sarili sa salita ng Diyos. At yung pagsuko na ‘yon na ang tawag natin ay pananampalataya, umuuwi rin sa pagkilos ayon sa salita ng Diyos kumbaga ang pamantayan ng buhay ay hindi kung ano-anong salita at salita ng kung sino-sino kundi ang salita ng Diyos.

Nariyan ang pagpapanibago, sa karanasan ni Maria naka-plano na sila ni Jose di ba ho? Siguro si Jose, karpintero marami nang ipinangako kay Maria, “Maria, ipagtatayo kita ng magandang bahay, Maria siguro mga labing-apat ang anak natin kaya malaki-laking bahay. Maria, ganito, ganyan.

Noong nagsalita ang Diyos kay Maria sa pamamagitan ng anghel, nakinig si Maria. Pinagmuni-munihan, nagtanong, hinintay ang sagot ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel. At nung bandang huli, sabi niya, narito ang alipin ng Panginoon, matupad sa akin ayon sa wika mo at nagbago ang kanyang buhay.

Mga kapatid, walang pagpapanibago sa ating sambayanang Kristyano kung hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Uulitin ko walang tunay na pagpapanibago ng buhay, ugali, pag-iisip at ugnayan sa sambayanang Kristyano kung hindi natin seseryosohin ang salita ng Diyos… pero hindi lang pinakikinggan, sinasampalatayanan at ikinikilos… ikinikilos. Noong minsan po kasi nung bata-bata pa akong pari, rector ako ng seminary basta bandang alas-kwatro bumababa ako sa kusina, nagtitimpla ng kape. Noong nagtitimpla na ako, narinig ko yung apat na babaeng nagluluto para sa amin. Nag-gagayat na, nag-aayos na, seryoso sa mga usapan nila, magkakamag-anak ho yung mga ‘yon.

Lumapit ako, tapos narinig ko sabi nung isa naku yang si…” ano ba iyong pangalan, basta may binanggit na pangalan. Sabi, Juan yata, Juan sabi, iyang si Juan na yan kapag hindi nagbago yan mapapahamak yan. Sabi nung isa, matigas naman ang ulo talaga ng Juan na ‘yan. Sabi nung isa pero binigyan na siya ng pagkakataon pero di naman siya kumikilios. Seryoso ho sila, ako naman umentra ako kasi akala ko kamag-anak nila ‘yong si Juan. Sabi ko, ano ba ang maitutulong natin diyan kay Juan para magbago?

Tumingin sa akin, tawanan sila hindi po, ano ho iyon yung sa telenovela. Biruin ninyo ho yung napapanood sa telenovela, sinasapuso, sinasadibdib, kahit nagluluto yun pa rin ang pinag-uusapan at parang kamag-anak nila. Mabuti pa ang telenovela, pinakikinggan. Ang salita ba ng Diyos pinakikinggan? Ang salita ba ng Diyos pag-uusapan habang kayo ay naglalaba at kayo ay nagga-gayat?

Kaya walang pagpapanibago ang buhay natin parang telenovela. At ang katapusan hindi mo alam. Gawa na lang nang gawa ng mga twists and turns kasi yun naman ang ating pinakikinggan. Ibig natin pagpapanibago ng buhay? Tumulad kay Maria, salita ng Diyos. Kung hindi, sayang lang naman itong ating tema, nilagay pa sa tarpaulin, slogan lang.

Kung mayroon kayong kakilala na magbi-birthday, bigyan ninyo ng Bibliya. May ikakasal? Bigyan niyo, Bibliya. Anibersaryo ng kasal? Bibliya. May ga-graduate? Bibliya kaysa sa kung ano-ano para magsimula na ang pagpapanibago. Pahalagahan ang salita ng Diyos tulad ng ginawa ni Maria. Ano ho, itutuloy ko pa ba? O sasabihin niyo tama na yan, tama na.Iyong pangalawa po kay Maria, salita ng Diyos.

Ikalawa, sabi po ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sabi po niya, kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan gayundin naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaugnayan kay Kristo. Yung kaugnayan natin kay Adan, nag-uwi sa kasalanan at kamatayan pero ang kaugnayan kay Kristo ay mag-uuwi sa buhay at yan po ang nakita natin sa mahal na Ina. Iyan ang pangalawa, kaugnayan niya kay Kristo. Buhay na ugnayan. Ang sentro ng buhay ni Maria ay si Hesus. Kitang-kita po yan sa rosary. Misteryo ng tuwa, misteryo ng hapis at kadiliman, misteryo ng liwanag.

Bawat yugto ng buhay ni Hesus, kaugnay si Maria. Kung kaya nung si Hesus ay pumasok sa kaluwalhatian, kasama si Maria kasi consistent na kaugnay niya si Hesus. Kapag kasama si Hesus, sa tuwa, sa hapis, sa liwanag, harinawa, makakasama rin natin siya sa kaluwalhatian.

Mga kapatid, kumusta ba ang ating kaugnayan kay Hesus? Kasi mayroong lumapit sa akin, sabi Cardinal, puwede ho bang mag-rosaryo ako na hindi ko na gagamitin yung sorrowful mysteries? Sabi ko, bakit? Masyadong depressing puwede ba joyful, luminous, glorious na agad? Sabi ko, aba ang ugnayan kay Hesus, buo. Hindi pu-pwedeng namimili lang tayo na, eto masaya ito kaugnay kita Hesus. Ito malungkot na ito, ay Hesus ha mag-isa ka na lang diyan. Hindi, ugnayan na consistent at yan po ay binibigay sa atin sa pamamagitan ng mga sakramento.

Sa pagsilang kaugnay si Hesus, lumaki-laki ka kumpil, kasama mo pa si Hesus. Puwede ka nang mangumunyon, kasama si Hesus. Nagkasala ka, kumpisal, kasama si Hesus. Na-in love ka na, nag-asawa ka na sa buhay may asawa, matrimony, kasama si Hesus. I-aalay mo ang buhay mo sa pagpa-pari, kasama mo si Hesus. Nagkasakit ka at maaaring manganib ang buhay, sacrament, kasama si Hesus. Sa bawat yugto ng buhay nandyan si Hesus, ibig tayong kaugnay.

Tayo ba makiki-ugnay kay Hesus? Consistently ho consistently. Ayan ang pangalawa, so yung una, salita ng Diyos. Ikalawa, kaugnayan kay Hesus. Huwag babaliwalain ang ugnayan kay Hesus. At pang-huli po, paglilingkod lalo na sa mga dukha, sa mga maliliit, sa mga kinakalimutan ng lipunan. Hindi lamang yung kaugnay si Hesus kundi kaugnay din ang mga minamahal ni Hesus. Kaugnay rin sa presensiya ni Hesus sa mga maliliit, mga dukha.

Tingnan po natin si Maria. Sa ebanghelyo, pinapurihan siya ni Elizabeth. Pinagpala ka sa lahat ng babae. Iniangat ni Elizabeth si Maria. Siguro kung si Maria ibang klaseng tao, baka isinagot, sorry Elizabeth ha hindi ikaw ang napili ng anghel. Ang anak mo si Juan Bautista lang, ang anak ko si Hesus. Sorry ha mas mataas kami sa iyo. Hindi si Maria lalong pinararangalan, lalong ibinababa ang sarili at nakikiisa sa mga mabababang tao. Sabi niya, “Tatawagin akong mapalad hindi dahil magaling ako kundi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng maykapal sa akin.

Kaya huwag ako ang papurihan mo Elizabeth, ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon. Tayo saksakan ng yabang kaya walang pagbabagong buhay. Naging Barangay Captain lang, si Aling Kikay magiging Madame Cakes. Kaunting iniangat lang saksakan na ng sarili. Kaunti lang iyong nagawa kailangan kikilalanin na. Ang tulay na yan naitayo dahil sa akin. Iyang upuan na yan nabili yan dahil sa aking donasyon. Puro sarili, si Maria hindi.

Siya na nga ang pinagpala sa lahat pero ang sabi niya, dahil lang iyan sa awa ng Diyos, kaya dakila ang ngalan ng Diyos. At naalaala niya, hindi niya isinantabi ang mga mabababang loob. Sabi po niya, “Ipinakita ng Diyos ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat ang mga palalo, ibinagsak ang mga hari mula sa kanilang trono, itinaas ang nasa abang kalagayan, binusog niya ng mabubuting bagay ang nagugutom, pinalayas ang mga mayayaman. Habang itinataas siya, inilalapit niya ang kanyang sarili sa mga yagit ng lipunan.

Nariyan ang pagpapanibagong buhay ng sambayanan. Kung si Maria ay ating seseryosohin may sikreto na tayo kung papano tunay na magpapanibago ang ating buhay. Una, hindi ang salita ng tao kundi ang salita ng Diyos. Ikalawa kaugnayan kay Kristo. Hindi yung mga kone-koneksyon, kone-koneksyon, kaugnayan kay Kristo.

At ikatlo, pakiki-isa sa mga mabababa. Hindi sila isinasantabi, hindi kinakalimutan. Mas pinararangalan mas nakikiisa sa mga maliliit. Sana po maisakatuparan natin. Marami pang aral pero itong tatlong ito ang akin pong ibig ibahagi sa inyo; pagpapanibago ng ating sambayanan.

At nananawagan ako sa mga kapatid kong Pari at mga religious na nandito, sana maging inspirasyon tayo ng buong sambayanan. Pakikinig sa salita ng Diyos at pagsasabuhay din. Consistent na kaugnayan kay Kristo at ang laging pagtibok ng puso, pakikiisa sa mga kapos-palad, sa mga kinakalimutan, sa isinasantabi sa lipunan. At bilang isang sambayanan kapag tinahak natin ang landas na yan, alam niyo kung saan tayo magkikita-kita? Doon sa langit kasama si Maria, kasama ang kanyang anak. Ang kanyang paglalakbay doon umuwi. Kapag sinundan natin ang kanyang landas, doon din tayo uuwi. Kasama si Hesus, muling nabuhay at nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama. Tayo po’y tumahimik sandali at ibukas ang ating puso sa salita ng Diyos na nag-aanyaya sa’tin sa pagpapanibago.

Screenshot 2024-04-26 121114
ads
ads
2
3
4
previous arrow
next arrow

Veritas Editorial

Rev. Fr. Anton CT Pascual

Rev. Fr. Anton CT Pascual

President of Radio Veritas

BPO industry

 12,011 total views

 12,011 total views Kapanalig, hindi natin maitatanggi, ang laking tulong, ginhawa, at pag-asa ang dinala Business Process Outprocessing industry o BPO, sa maraming manggagawang Filipino. Nabigyan ng opsyon ang marami nating mga mamamayan – graduate, o bagong graduate, middle aged, o kahit retired na, part-time, full-time – marami ang nagkaroon ng pagkakataon kumita dahil dito. Nakakapamili

Read More »

Balik Probinsya

 20,056 total views

 20,056 total views Kapanalig, marami ngayong Filipino ang nahahalina at pumipiling magbuhay probinsya. Malaking pagbabago ito, dahil bago mag pandemic, ang ating mga syudad, partikular na ang National Capital Region ang pangunahing migration destination sa ating bayan. Trabaho ang pangunahing rason – sa mga syudad kasi makikita ang karamihan sa mga oportunidad sa bayan. Pero iba

Read More »

Kuryente

 25,136 total views

 25,136 total views Kapanalig, kahit ano pang pagpipikit mata natin o bulagbugan, hindi natin matitiis na ang mahal ng halaga ng kuryente sa ating bansa. Lalo ngayon kapanalig, na tumataas ang halaga ng dolyar, pihado, madarama na natin ang panibagong aray sa kuryente. Nauna na nga ang pasakit ng halaga ng krudo at gas, hindi ba?

Read More »

Nutrisyong sapat para sa lahat

 30,843 total views

 30,843 total views Mga Kapanalig, ang buwan ng Hunyo ay Nutrition Month batay sa Presidential Decree No. 491 noong 1974. Ngayong taon, ibinibida ng National Nutrition Council ang Philippine Plan of Action for Nutrition (o PPAN) sa selebrasyon ng Nutrition Month, na may temang “Sa PPAN: Sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat!”. Ano nga ba

Read More »

Ipagtanggol ang mga katutubong tagapagtanggol

 39,631 total views

 39,631 total views Mga Kapanalig, noong Hunyo pinaputukan ng isang armadong grupo ang mga katutubong residente ng Maria Hangin Island sa Balabac, Palawan.  Nangyari ang insidenteng ito isang araw matapos pigilan ng mga residente ang mga tauhan ng Department of Agrarian Reform (o DAR) na dumaong sa isla. Magsagawa sana noon ng konsultasyon ang DAR, kasama

Read More »
catholink
Shadow
truthshop
Shadow

Related Story

Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Pagninilay ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa Banal na Misa sa New Bilibid Prison, Maximum Security – December 21, 2019

 4,143 total views

 4,143 total views Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magpasalamat tayo sa Diyos, binigyan N’ya tayo ng magandang panahon, at nagkakasama-sama po tayo. Sabi ni sister, first time kong magmisa sa covered court, kasi dati sa chapel, e ito nga malaki nga ang covered court parang na doble yata ang attendance, natriple pa, so

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle on the 60th Anniversary of Manila Archdiocesan and Parochial Schools Association (MAPSA)

 4,142 total views

 4,142 total views Homily of Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle on the 60th Anniversary of Manila Archdiocesan and Parochial Schools Association (MAPSA) November 15, 2019 – Manila Cathedral My dear brothers and sisters in Christ, we give thanks to God for this beautiful day. We also give thanks to God for bringing us together as

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Pagninilay Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Pandaigdigang Araw ng mga Mahihirap November 16, 2019, San Andres, Maynila

 4,100 total views

 4,100 total views Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, muli po, nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo ay magkakasama muli sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng mga Mahihirap. Ito po ay sinimulan ni Pope Francis, sabi n’ya meron tayong World Youth Day, meron tayong World Meeting of Families, dapat magkaroon tayo ng World Day of the

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle Mass for the Deceased Priests and Religious Arzobispado de Manila Chapel, Intramuros November 8, 2019

 4,113 total views

 4,113 total views We thank God for bringing us together, and we thank God for this beautiful practice, a beautiful tradition in our Archdiocese [where we] dedicate one morning of Eucharistic to remember our Bishops, Priests, I don’t know if we have deacons, and religious men and women. Of course we do not forget our beloved

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Pagninilay ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa Banal na Misa ng pagluluklok sa Sto. Niño de Tondo sa Manila Cathedral – October 19, 2019

 4,154 total views

 4,154 total views Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Una po sa lahat, magpasalamat at magpuri tayo sa Diyos na Siyang nagtipon sa atin, bilang isang simbahan. Upang sa pagdiriwang ng Eukaristiya, tayo ay mapanibago Niya, mapalakas, bilang tunay na sambayanang kristiyano, nabubuhay sa salita ng Diyos, sa katawan at dugo ni Kristo, at sa ating

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Mass and blessing of the new facilities of the Holy Trinity Academy, Sampaloc, Manila October 11, 2019

 4,111 total views

 4,111 total views My dear brothers and sisters in Christ, we thank God and praise God for this beautiful day and we thank God for bringing us together as one community. Puwedeng malaman sino sa inyo ang pinaka bata? (Some students raised their hand) Meron bang nasa grade 1? Naku, wala? So anong grade kayo? (Crowd

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Kapistahan ni San Miguel at mga Arkanghel- National Shrine of Saint Michael and the Archangels September 30, 2019

 4,196 total views

 4,196 total views Mga minamahal na kapatid sa ating pananampalataya, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagtitipon na ginawa N’ya sa atin ngayong linggong ito. Tuwing linggo, ang bayan ng Diyos ay nagpapasalamat sa paggunita sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan at kasalanan, at tuwing linggo, harinawa, tayo rin bilang katawan ni Kristo ay nakikiisa

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Misa ng Kapistahan ng Mater Dolorosa Parish, East Rembo, Makati

 4,080 total views

 4,080 total views Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Misa ng Kapistahan ng Mater Dolorosa Parish, East Rembo, Makati September 15, 2019 Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay nagbibigay puri at pasasalamat sa Diyos. Siya po ang nagtipon sa atin bilang isang sambayanan, bilang isang komunidad, bilang isang simbahan o parokya. Lalo

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle World Day of Prayer for Care of Creation at Quezon Memorial Circle

 4,075 total views

 4,075 total views Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle World Day of Prayer for Care of Creation September 1, 2019 Quezon Memorial Circle My dear sisters and brothers in Christ, maganda at mabuting umaga po sa inyong lahat. I noticed that our commentator did not say, “Please be seated,” she’s very realistic. Alam n’ya na

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Kayabangan ng tao, dahilan ng pagkasira ng kalikasan

 4,148 total views

 4,148 total views Pinangunahan ng Kanyang Kabunyian Manila Abp. Luis Antoni Cardinal Tagle ang pagbubukas ng Season of Creation ngayong unang araw ng Septyembre 2019 sa Liwasang Aurora Quezon Memorial Circle. Kaisa sa banal na misa sina Cubao Bishop Honesto Ongtioco at Kalookan Bishop Pablo Virgiliio David. Sa pagninilay ni Cardinal Tagle, binigyang diin nito ang

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily Manila of Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Episcopal Ordination of Bp. Roberto Gaa at Manila Cathedral

 4,293 total views

 4,293 total views Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Episcopal Ordination of Bp. Roberto Gaa Manila Cathedral August 22, 2019 My dear brothers and sisters in Christ, we give thanks and honor to God who has gathered us as one community, as one church in this beautiful day, the Memorial of the Queenship of Our

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle during the Send –Off Mass for Volunteers and Staff of PCNE at University of Santo Tomas

 4,127 total views

 4,127 total views Homily of Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle during the Send –Off Mass for Volunteers and Staff of PCNE University of Santo Tomas July 16. 2019 My dear brothers and sisters in Christ, we thank God for bringing us together on this almost rainy day so that in the Eucharist we will

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Maging maawain, mahabagin, at totoo sa kapwa

 4,176 total views

 4,176 total views Ito ang hamon ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga mananampalataya, kasabay ang pagdiriwang ng ika-20 Anibersaryo ng pagtatalaga sa Shrine of Jesus the Way the Truth and the Life. Ayon kay Cardinal Tagle, ang bawat mananampalataya ay nagnanais na makasunod kay Hesus, subalit hindi ito madali dahil kinakailangang tularan ng

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homily of Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Dakilang Kapistahan ng Corpus Christi Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament at Sta. Cruz Parish

 4,136 total views

 4,136 total views Homily Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle Dakilang Kapistahan ng Corpus Christi Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Sta. Cruz Parish June 23, 2019 Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpasalamat sa Diyos, na S’yang nagtipon sa atin bilang isang simbahan, sambayanan, isang pamilya ng pananampalataya, at tayo po ay

Read More »
Cardinal Homily
Veritas NewMedia

Homilya ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa Pagmimisa sa Pagtatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon – April 18, 2019 – Manila Cathedral

 4,093 total views

 4,093 total views Mga minamahal na kapatid kay Hesukristo, magpasalamat po tayo sa panginoon tayo ay tinipon niya para sa pagsisismula ng ating pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukrito. At sa gabing ito atin pong ginugunita sa pagtatakip- silim ang hapunan na tinawatawag nating huling hapunan ng Panginoon kasama ang kanyang mga

Read More »

Latest Blogs

Scroll to Top