LINGGO, NOBYEMBRE 19, 2023

SHARE THE TRUTH

Loading

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Kawikaan 31, 10-13. 19-20. 30-31
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

1 Tesalonica 5, 1-6
Mateo 25, 14-30

Thirty-third Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Kawikaan 31, 10-13. 19-20. 30-31

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Kawikaan

Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga.

Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya.

Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila’y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan.

Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana.

Siya’y gumagawa ng mga sinulid, at humahabi ng sariling damit.

Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad.

Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda ngunit ang babaing may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana.

Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 5, 1-6

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng Araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito’y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya’t hindi kayo mabibigla sa Araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan — sa panig ng araw — hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo’y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip — di tulad ng iba.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b

Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 14-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito: May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan: binigyan niya ang isa ng limanlibong piso, ang isa nama’y dalawanlibong piso, at ang isa pa’y sanlibong piso. Pagkatapos, siya’y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng limanlibong piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng limanlibong piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawanlibong piso ay nagtubo ng dalawanlibong piso. Ngunit ang tumanggap ng sanlibong piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang panginoon.

“Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, ‘Panginoon, heto po ang limanlibo na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limanlibo na tinubo ko.’ Sinabi sa kanya ng panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting alipin! Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!’ Lumapit din ang tumanggap ng dalawanlibong piso, at ang sabi, ‘Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawanlibong piso. Heto naman po ang dalawanlibong pisong tinubo ko.’ Sinabi ng kanyang panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting alipin! Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan.’ At lumapit naman ang tumanggap ng sanlibong piso. ‘Alam ko pong kayo’y mahigpit,’ aniya. ‘Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya’t ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang sanlibong piso ninyo.’ ‘Masama at tamad na alipin!’ Tugon ng kanyang panginoon. ‘Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan! Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko, di sana’y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang sanlibong piso at ibigay sa may sampunlibong piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doo’y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ipin.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Mateo 25, 14-15. 19-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito: May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan: binigyan niya ang isa ng limanlibong piso, ang isa nama’y dalawanlibong piso, at ang isa pa’y sanlibong piso. Pagkatapos, siya’y umalis.

Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, ‘Panginoon, heto po ang limanlibo na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limanlibo na tinubo ko.’ Sinabi sa kanya ng panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting alipin! Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!’

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Bilang pasasalamat sa tiwala at pagkabukas-palad ng Panginoon sa atin, idulog natin ang ating mga kahilingan para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan, ng Simbahan, at ng bawat isa sa atin. Maging tugon natin ay:

Panginoon, dinggin Mo kami!

Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng iba pang pinunong espiritwal: Nawa maging inspirasyon natin sila sa pagpapahalaga at paggamit sa mga kaloob ng Diyos. Manalangin tayo!

Para sa mga pinagkalooban ng mga pambihirang talino: Nawa gamitin nila ang mga kaloob na ito sa pagtulong at pagpapasigla sa mahihinang kasama sa pamayanan. Manalangin tayo!

Para sa mga di gasinong pinagpala: Nawa alalahanin nilang sila’y hahatulan di sa dami ng kanilang tinanggap na mga biyaya kundi sa kung paano nila ito ginamit. Manalangin tayo!

Para sa kabataan: Nawa maibuhos nila’t gamitin ang kanilang sigla’t lakas sa ikapagtatatag ng lalong mabuting daigdig, sa halip na sayangin ang mga ito sa pag- hahangad ng mga materyal na kasiyahan. Manalangin tayo!

Para sa ating pamayanan at mga mag-anak: Nawa ituring natin ang ibang mga kaanib bilang biyaya ng Diyos sa atin at tayo naman bilang Kanyang biyaya sa kanila, at sa gayo’y mamuhay sa diwa ng pagtutulungan. Manalangin tayo!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Panginoong Diyos, bigyan Mo kami ng ibayong sigla para higit naming pakinabangan ang mga kaloob Mong pagkakataon para sa kagalingan ng aming sarili, ng Simbahan, at ng sangkatauhan. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen!

Veritas Editorial

Rev. Fr. Anton CT Pascual

Rev. Fr. Anton CT Pascual

President of Radio Veritas

Extreme weather

Loading

Isa sa mga pinakamalaking problema ng ating bayan kapanalig ay ang pagdalas ng pagdalaw ng extreme weather sa ating bansa. Ngayon, hindi na lamang bagyo ang ating pinangangambahan at pinaghahandaan. Ang mga super storms at torrential rains, kapanalig, ay mabilis na rin nagdadala ng malawakang sakuna sa maraming mga lugar sa ating bansa. Ang tagtuyot

Read More »

Asal Kalye

Loading

Hindi na uso ang road ethics sa ating mga lansangan kapanalig. Araw araw, sumasabay sa ingay ng mga busina at tambutso ang galit at kabastusan ng marami nating mga kababayang nasa lansangan. Ano na ba ang nangyari sa atin at bakit ang asal kalye sa ating bayan ay synonymous na sa masamang ugali? Ang laki

Read More »

Edukasyon

Loading

Isa na naman tayo sa mga kulelat pagdating sa math, science, at reading, kapanalig. Ayon sa pinakahuling resulta ng Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, pang 77 sa 81 countries ang Pilipinas. Ang assessment na ito ay ginagawa ng Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sa hanay ng mga mag-aaral na may edad

Read More »

End Violence Against Women

Loading

Mga Kapanalig, kasalukuyang idinadaos sa bansa ang 18-Day Campaign to End Violence Against Women (o VAW) sa pangunguna ng Philippine Commission on Women (o PCW).  Nagsisimula ito noong Nobyembre 25, kasabay ng International Day for the Elimination of VAW, at magtatapos sa Disyembre 12, kasabay naman ng International Day Against Trafficking. Ngayong taon, layunin ng

Read More »

Makatarungang PUV Modernization Program

Loading

Mga Kapanalig, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (o LTFRB) “non-negotiable” daw ang consolidation process sa Public Utility Vehicle (o PUV) Modernization Program. Layunin ng consolidation process na bumuo ng kooperatiba o korporasyon ang mga tsuper at operator ng PUVs upang makatanggap sila ng mga subsidiya at pautang mula sa gobyerno na maaaring

Read More »

Watch Live

Related Story

LUNES, DISYEMBRE 11, 2023

Loading

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Damaso I, Papa Isaias 35, 1-10 Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 Ang Poong D’yos ay darating upang tayo ay tubusin. Lucas 5, 17-26 Monday of the Second Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Damasus I, Pope (White) UNANG PAGBASA Isaias 35,

Read More »

LINGGO, DISYEMBRE 10, 2023

Loading

Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B) Isaias 40, 1-5. 9-11 Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa. 2 Pedro 3, 8-14 Marcos 1, 1-8 Second Sunday of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 40, 1-5. 9-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias “Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi

Read More »

SABADO, DISYEMBRE 9, 2023

Loading

Sabado ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Juan Diego Isaias 30, 19-21. 23-26 Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6 Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8 Saturday of the First Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Juan Diego, Hermit (White) UNANG PAGBASA Isaias

Read More »

BIYERNES, DISYEMBRE 8, 2023

Loading

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria Genesis 3, 9-15. 20 Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4 Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila. Efeso 1, 3-6. 11-12 Lucas 1, 26-38 Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary Principal Patroness of the Philippines (White) UNANG PAGBASA Genesis 3,

Read More »

HUWEBES, DISYEMBRE 7, 2023

Loading

Paggunita kay San Ambrosio, obispo at pantas ng Simbahan Isaias 26, 1-6 Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin. Mateo 7, 21. 24-27 Memorial of St. Ambrose, Bishop and Doctor of the Church (White) Mga Pagbasa mula sa Huwebes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG

Read More »

MIYERKULES, DISYEMBRE 6, 2023

Loading

Miyerkules ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Nicolas, obispo Isaias 25, 6-10a Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal. Mateo 15, 29-37 Wednesday of the First Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Nicholas, Bishop (White) UNANG PAGBASA Isaias 25, 6-10a Pagbasa

Read More »

MARTES, DISYEMBRE 5, 2023

Loading

Martes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon Isaias 11, 1-10 Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17 Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman. Lucas 10, 21-24 Tuesday of the First Week of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 11, 1-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse

Read More »

LUNES, DISYEMBRE 4, 2023

Loading

Lunes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon Isaias 2, 1-5 Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9 Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos. Mateo 8, 5-11 Monday of the First Week of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 2, 1-5 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang pangitain ni Isaias

Read More »

LINGGO, DISYEMBRE 3, 2023

Loading

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B) Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19 Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan. 1 Corinto 1, 3-9 Marcos 13, 33-37 First Sunday of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Read More »

SABADO, DISYEMBRE 2, 2023

Loading

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado Daniel 7, 15-27 Daniel 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 34-36 Saturday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday

Read More »

BIYERNES, DISYEMBRE 1, 2023

Loading

Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 7, 2-14 Daniel 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 29-33 Friday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 7, 2-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Akong si Daniel ay nakakita

Read More »

HUWEBES, NOBYEMBRE 30, 2023

Loading

Kapistahan ni Apostol San Andres Roma 10, 9-18 Salmo 18, 2-3. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Mateo 4, 18-22 Feast of Saint Andrew, Apostle (Red) UNANG PAGBASA Roma 10, 9-18 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus

Read More »

MIYERKULES, NOBYEMBRE 29, 2023

Loading

Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 12-19 Wednesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Read More »

MARTES, NOBYEMBRE 28, 2023

Loading

Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 2, 31-45 Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 5-11 Tuesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 2, 31-45 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni

Read More »

LUNES, NOBYEMBRE 27, 2023

Loading

Lunes ng Ika-34 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 1, 1-6. 8-20 Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56 Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Lucas 21, 1-4 Monday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 1, 1-6. 8-20 Ang simula ng aklat ni propeta Daniel Nang ikatlong taon ng pamamahala

Read More »