LUNES, NOBYEMBRE 20, 2023

SHARE THE TRUTH

Loading

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Lucas 18, 35-43

Monday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito’y si Antioco Epifanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya’y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari nang taong sandaa’t tatlumpu’t pito.

Noong kapanahunan ni Antioco Epifanes, may lumitaw na mga masasamang Judio na ayaw sumunod sa Kautusan, bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hentil sa palibot nila. “Makipagkasundo na tayo sa kanila; wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan,” wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila’y agad nagpunta sa hari, upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning Hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan, anupat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil.

Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya’t ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng Hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyus-diyusan at nilabag ang Araw ng Pamamahinga.

Noong taong sandaa’t apatnapu’t lima, ikalabinlima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng Kalapastanganang Walang Kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng Kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa Kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakut-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas
yaong mga masasamang lumalabag sa ‘yong batas.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Silang mga masasama kahit ako ay gapusin,
ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Sa sinumang naghahangad na ako ay alipinin,
iligtas mo ang lingkod mo’t ang utos mo ang susundin.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Palapit na nang palapit ang sa aki’y umuusig,
mga taong walang galang sa utos mong isinulit.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Iyang mga masasama’y tiyak na di maliligtas,
dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan,
yaong mga taong taksil na laban sa kautusan.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 18, 35-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Malapit na si Hesus sa Jerico, at doo’y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. “Nagdaraan si Hesus na taga Nazaret,” sabi nila. At siya’y sumigaw, “Hesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin!” Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw: “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Kaya’t tumigil si Hesus, at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Hesus, “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” “Panginoon, ibig ko po sana’y manumbalik ang aking paningin,” sagot niya. At sinabi ni Hesus, “Mangyari ang ibig mo! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.” Noon din, nakakita siya at sumunod kay Hesus, at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya nang buong puso.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, sinagan Mo kami ng Iyong liwanag.

Ang mga pinuno ng Simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, nawa’y maipakita sa atin ang daan patungo sa Kaharian ng Diyos Amang nasa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, nawa’y palagi nating bigyan-pansin ang mga hinatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Katulad ng bulag ng Jerico tayo nawa’y magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag nawa’y makatagpo ng kagalingan at kasiyahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong Anak na nabubuhay at naghahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen.

Veritas Editorial

Rev. Fr. Anton CT Pascual

Rev. Fr. Anton CT Pascual

President of Radio Veritas

Extreme weather

Loading

Isa sa mga pinakamalaking problema ng ating bayan kapanalig ay ang pagdalas ng pagdalaw ng extreme weather sa ating bansa. Ngayon, hindi na lamang bagyo ang ating pinangangambahan at pinaghahandaan. Ang mga super storms at torrential rains, kapanalig, ay mabilis na rin nagdadala ng malawakang sakuna sa maraming mga lugar sa ating bansa. Ang tagtuyot

Read More »

Asal Kalye

Loading

Hindi na uso ang road ethics sa ating mga lansangan kapanalig. Araw araw, sumasabay sa ingay ng mga busina at tambutso ang galit at kabastusan ng marami nating mga kababayang nasa lansangan. Ano na ba ang nangyari sa atin at bakit ang asal kalye sa ating bayan ay synonymous na sa masamang ugali? Ang laki

Read More »

Edukasyon

Loading

Isa na naman tayo sa mga kulelat pagdating sa math, science, at reading, kapanalig. Ayon sa pinakahuling resulta ng Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, pang 77 sa 81 countries ang Pilipinas. Ang assessment na ito ay ginagawa ng Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sa hanay ng mga mag-aaral na may edad

Read More »

End Violence Against Women

Loading

Mga Kapanalig, kasalukuyang idinadaos sa bansa ang 18-Day Campaign to End Violence Against Women (o VAW) sa pangunguna ng Philippine Commission on Women (o PCW).  Nagsisimula ito noong Nobyembre 25, kasabay ng International Day for the Elimination of VAW, at magtatapos sa Disyembre 12, kasabay naman ng International Day Against Trafficking. Ngayong taon, layunin ng

Read More »

Makatarungang PUV Modernization Program

Loading

Mga Kapanalig, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (o LTFRB) “non-negotiable” daw ang consolidation process sa Public Utility Vehicle (o PUV) Modernization Program. Layunin ng consolidation process na bumuo ng kooperatiba o korporasyon ang mga tsuper at operator ng PUVs upang makatanggap sila ng mga subsidiya at pautang mula sa gobyerno na maaaring

Read More »

Watch Live

Related Story

LUNES, DISYEMBRE 11, 2023

Loading

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Damaso I, Papa Isaias 35, 1-10 Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 Ang Poong D’yos ay darating upang tayo ay tubusin. Lucas 5, 17-26 Monday of the Second Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Damasus I, Pope (White) UNANG PAGBASA Isaias 35,

Read More »

LINGGO, DISYEMBRE 10, 2023

Loading

Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B) Isaias 40, 1-5. 9-11 Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa. 2 Pedro 3, 8-14 Marcos 1, 1-8 Second Sunday of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 40, 1-5. 9-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias “Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi

Read More »

SABADO, DISYEMBRE 9, 2023

Loading

Sabado ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Juan Diego Isaias 30, 19-21. 23-26 Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6 Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8 Saturday of the First Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Juan Diego, Hermit (White) UNANG PAGBASA Isaias

Read More »

BIYERNES, DISYEMBRE 8, 2023

Loading

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria Genesis 3, 9-15. 20 Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4 Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila. Efeso 1, 3-6. 11-12 Lucas 1, 26-38 Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary Principal Patroness of the Philippines (White) UNANG PAGBASA Genesis 3,

Read More »

HUWEBES, DISYEMBRE 7, 2023

Loading

Paggunita kay San Ambrosio, obispo at pantas ng Simbahan Isaias 26, 1-6 Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin. Mateo 7, 21. 24-27 Memorial of St. Ambrose, Bishop and Doctor of the Church (White) Mga Pagbasa mula sa Huwebes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG

Read More »

MIYERKULES, DISYEMBRE 6, 2023

Loading

Miyerkules ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Nicolas, obispo Isaias 25, 6-10a Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal. Mateo 15, 29-37 Wednesday of the First Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Nicholas, Bishop (White) UNANG PAGBASA Isaias 25, 6-10a Pagbasa

Read More »

MARTES, DISYEMBRE 5, 2023

Loading

Martes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon Isaias 11, 1-10 Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17 Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman. Lucas 10, 21-24 Tuesday of the First Week of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 11, 1-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse

Read More »

LUNES, DISYEMBRE 4, 2023

Loading

Lunes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon Isaias 2, 1-5 Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9 Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos. Mateo 8, 5-11 Monday of the First Week of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 2, 1-5 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang pangitain ni Isaias

Read More »

LINGGO, DISYEMBRE 3, 2023

Loading

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B) Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19 Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan. 1 Corinto 1, 3-9 Marcos 13, 33-37 First Sunday of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Read More »

SABADO, DISYEMBRE 2, 2023

Loading

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado Daniel 7, 15-27 Daniel 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 34-36 Saturday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday

Read More »

BIYERNES, DISYEMBRE 1, 2023

Loading

Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 7, 2-14 Daniel 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 29-33 Friday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 7, 2-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Akong si Daniel ay nakakita

Read More »

HUWEBES, NOBYEMBRE 30, 2023

Loading

Kapistahan ni Apostol San Andres Roma 10, 9-18 Salmo 18, 2-3. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Mateo 4, 18-22 Feast of Saint Andrew, Apostle (Red) UNANG PAGBASA Roma 10, 9-18 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus

Read More »

MIYERKULES, NOBYEMBRE 29, 2023

Loading

Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 12-19 Wednesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Read More »

MARTES, NOBYEMBRE 28, 2023

Loading

Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 2, 31-45 Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 5-11 Tuesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 2, 31-45 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni

Read More »

LUNES, NOBYEMBRE 27, 2023

Loading

Lunes ng Ika-34 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 1, 1-6. 8-20 Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56 Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Lucas 21, 1-4 Monday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 1, 1-6. 8-20 Ang simula ng aklat ni propeta Daniel Nang ikatlong taon ng pamamahala

Read More »