3,899 total views

Ang Mabuting Balita, 5 Marso 2024 – Mateo 18: 21-35

MAGING MAAWAAIN

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Jesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyung piso. Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: ‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

“Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka ng utang mo!’ Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw – napakasama mo!’ Sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.

————
“Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.”

Maging sa ating mga Kristiyano, ang magpatawad ay marahil ang pinakamahirap gawin. Marahil magiging madali ito kung ang ginawa sa atin ay hindi nakasakit sa atin o mga taong minamahal natin. Kung magpapatawad tayo mula sa puso, magiging mas madali para sa atin, sapagkat mula sa puso tayo natututong MAGING MAAWAAIN, sa pamamagitan ng pag-unawa kung saan nanggagaling ang taong nakasakit sa atin, at sa pag-alala na tayo rin ay nangangailangan ng awa ng ating kapwa kapag tayo ang nakasakit sa kanila.

Panginoong Jesus, nawa ang panalangin ni San Francisco de Asis ay lagi namin maging panalangin –

Poon, nawa’y ako’y Iyong tulutang
maging kasangkapan ng iyong kapayapaan.
Sa pagkamuhi, nawa’y maitanim ko ang pag-ibig,
Sa sakit, pagpapatawad,
Sa duda, pananalig,
Sa hapis, pag-asa,
Sa karimlan, liwanag,
Sa kalungkutan, saya.
O Mabathalang Poon, nawa’y di ko hangarin
Ang mamanatag kaysa ang magpanatag,
Ang maintindihan kaysa ang umintindi,
Ang mahalin kaysa ang magmahal.
Sapagkat nasa pagbibigay ang mabigyan,
Nasa pagpapatawad ang mapatawad,
At nasa kamatayan ang buhay na walang hanggan.

Amen.

Veritas Editorial

Rev. Fr. Anton CT Pascual

Rev. Fr. Anton CT Pascual

President of Radio Veritas

Catastrophic Diseases

 67,613 total views

 67,613 total views Alam niyo kapanalig, ang pagkakasakit, lalo na pag malubha, ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan ng marami nating mga kababayan. Ayon sa opisyal na datos, ang mga pangunahing cause of death sa ating bansa ay ang sakit sa puso o ischemic heart disease, kanser, at mga cerebrovascular diseases. 19% ng mga

Read More »

Arkitektura at Kultura

 82,044 total views

 82,044 total views Ang arkitektura at kultura, kapanalig, ay parang mga hibla ng tela – nakahabi, magkaugnay, at bumubuo ng napakagandang masterpiece o obra. Dito nakikita natin ating pagkakakilanlan o identity at kasaysayan. Ipinakikita nito ang iba ibang yugto ng ating buhay. Halimbawa na lamang, kapanalig, ay ang bahay kubo. Isang tingin lamang, alam mo na

Read More »

Urbanisasyon at Kaunlaran

 97,918 total views

 97,918 total views Ang urbanisasyon ay isa sa mga palatandaan na ang isang lugar o bansa ay umuunlad na. Sa mga urban areas, mabilis umuusbong ang mga negosyo, imprastraktura, pati tao. Sa bilis, ang mga resources minsan, hindi na makahabol. Kapanalig, pagdating sa urbanisasyon at sa pangarap nating kaunlaran, napakahalaga ng balanse at inobasyon. Balanse upang

Read More »

Suporta para sa mga pangalawang magulang

 117,873 total views

 117,873 total views Mga Kapanalig, ang paaralan, bilang pangalawang tahanan ng mga kabataan, ay lugar kung saan mabubuo ang kanilang mga kakayahan, kaalaman, at paniniwalang dadalhin nila sa kanilang pagtanda. Dahil dito, malaki ang tungkuling hawak ng mga guro bilang mga “pangalawang magulang” ng mga estudyante. Usap-usapan kamakailan ang isang public school teacher na nagalit sa

Read More »

Kanselado na ang PAREx!

 121,966 total views

 121,966 total views Mga Kapanalig, hindi na itutuloy ng San Miguel Corporation ang plano nitong pagtatayo ng Pasig River Expressway (o PAREx). Ang PAREx ay isang expressway project na ilalagay sa ibabaw mismo ng Pasig River mula R-10 sa Maynila hanggang sa iminumungkahing South East Metro Manila Expressway sa C-6 sa Taguig. May haba itong 19.4

Read More »

Watch Live

catholink
Shadow
truthshop
Shadow

Related Story

Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

CONVINCED

 907 total views

 907 total views Gospel Reading for April 6, 2024 – Mark 16: 9-15 CONVINCED Saturday within the Octave of Easter When Jesus had risen, early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. She went and told his companions who were mourning and

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

LUBHANG HINDI KRISTIYANO

 4,018 total views

 4,018 total views Ang Mabuting Balita, 09 Marso 2024 – Lucas 18: 9-14 LUBHANG HINDI KRISTIYANO Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak naman sa iba. “May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin: ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano. Tumindig ang

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

PAGSUNOD

 3,965 total views

 3,965 total views Ang Mabuting Balita, 8 Marso 2024 – Marcos 12, 28-34 PAGSUNOD Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Jesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

SIYA AY DIYOS

 3,965 total views

 3,965 total views Ang Mabuting Balita, 7 Marso 2024 – Lucas 11: 14-23 SIYA AY DIYOS Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito’y nakapagsalita na mula noon. Nanggilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, “Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

LAHAT TUNGKOL SA PAG-IBIG

 3,917 total views

 3,917 total views Ang Mabuting Balita, 6 Marso 2024 – Mateo 5: 17-19 LAHAT TUNGKOL SA PAG-IBIG Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

“BLACK SHEEP”

 3,908 total views

 3,908 total views Ang Mabuting Balita, 04 Marso 2024 – Lucas 4: 24-30 “BLACK SHEEP” Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga: “Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

KAPAYAPAAN AT LAHAT NG KABUTIHAN

 3,911 total views

 3,911 total views Ang Mabuting Balita, 3 Marso 2024 – Juan 2: 13-25 KAPAYAPAAN AT LAHAT NG KABUTIHAN Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio, kaya’t pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

PAGSALUBONG SA ISANG BAYANI

 3,912 total views

 3,912 total views Ang Mabuting Balita, 02 Marso 2024 – Lucas 15: 1-3, 11-32 PAGSALUBONG SA ISANG BAYANI Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila: “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.”

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

ATING PAG-ASA

 3,913 total views

 3,913 total views Ang Mabuting Balita, 1 Marso 2024 – Mateo 21: 33-43. 45-46 ATING PAG-ASA Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito’y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

ORAS NG PAGTUTUOS

 3,913 total views

 3,913 total views Ang Mabuting Balita, 29 Pebrero 2024 – Lucas 16: 19-31 ORAS NG PAGTUTUOS Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo: “May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

BEST SERVICE

 3,913 total views

 3,913 total views Gospel Reading for February 28, 2024 – Matthew 20: 17-28 BEST SERVICE As Jesus was going up to Jerusalem, he took the Twelve disciples aside by themselves, and said to them on the way, “Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

PERSONAL

 3,913 total views

 3,913 total views Ang Mabuting Balita, 27 Pebrero 2024 – Mateo 23: 1-12 PERSONAL Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. Kaya’t gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

PAG-AAKSAYA NG PANAHON

 3,913 total views

 3,913 total views Ang Mabuting Balita, 26 Pebrero 2024 – Lucas 6: 36-38 PAG-AAKSAYA NG PANAHON Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa,

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

“ISANG SAGLIT NA NINGNING”

 3,914 total views

 3,914 total views Ang Mabuting Balita, 25 Pebrero 2024 – Marcos 9: 2-10 “ISANG SAGLIT NA NINGNING” Noong panahong iyon: Umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Jesus, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupa’t walang sinumang makapagpapaputi

Read More »
Blog - Rev. Fr. Jerico Habunal
Rev. Fr. Jerico Habunal

PINAKAMAHUSAY NA BERSYON

 3,549 total views

 3,549 total views Ang Mabuting Balita, 24 Pebrero 2024 – Mateo 5: 43-48 PINAKAMAHUSAY NA BERSYON Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang

Read More »

Latest Blogs