Veritas PH

The WORD. The TRUTH.

(CORPUS CHRISTI) Manila Archdiocesan Celebration of the Solemnity of the Body and Blood of Christ @ Sta. Cruz Parish

SHARE THE TRUTH

 145 total views

HOMILY
His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle
June 18, 2017

Sa aking mga Mahal na Kapatid sa Panginoong Hesukristo, marapat lamang po na pasalamatan at papurihan natin ang Diyos sa araw na ito, ang Dakilang Kapistahan ng Corpus Domini Corpus Christi, Ang Banal na Katawan at Dugo ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyo na nanggaling sa iba’t ibang Vicariates ng Archdiocese,
ang mga representatives bilang isang sambayanan ay kinakatawan natin, ang malaking pamilya ng Archdiocese
of Manila at nagpapasalamat po tayo kay Bishop Broderick Pabillo ang ating Auxiliary Bishop na kasama rin po natin sa misang ito.

Mga kapatid, sana pagdating ng 2021 yung 500 anniversary ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas, sana ang pagdiriwang natin ng Corpus Christi ay mas malaki pa sana lahat ng kalye diyan punong-puno at ang Adoration, ang Misa, ang Prosesyon sana abutin din ng 22-hours, masyado yatang mahaba yun pero yun nga napag-uusapan namin ni Bishop Broderick. Siyempre yung anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas kasama diyan ang Eukaristiya. Sa taong ito po ay ipinagdiriwang din natin ang parokya bilang Communion of Communities, bukluran ng mga mumunting sambayanan mula sa pamilya, BEC, mga sambayanan sa neighborhood, ang mga iba’t ibang organisasyon at movements. Buuin ang mga communities pero hindi sarado sa ibang communities, maliliit na communities na magbubuklod upang makabuo ng malaking pamilya, parokya at hari nawa ang diyosesis.

Marami pong itinuturo sa atin ang mga pagbasa ang kapistahan ng araw na ito sa tamang pagsasabuhay ng pagiging parokya as communion of communities, hayaan niyong magbigay lamang ako ng dalawa na makukuha natin sa mga pagbasa.

Ang una po ay: Ano ba ang bumubuhay sa atin? Saan tayo nakakatagpo ng buhay? Ang Kapistahan po ng Corpus Christi ay pagpapatuloy ng muling pagkabuhay ni Hesus, ang tagumpay ni Hesus laban sa kasamaan at kasalanan, ang kanyang presensiya ay patuloy kahit tapos na ang Easter Season at yan ay nararanasan natin lalo na sa Eukaristiya. Si Kristong muling nabuhay, nagbibigay buhay tinatanggap niya tayo bilang bahagi niya kasi sa kanya lamang tayo makakatagpo ng buhay at ito’y naranasan na ng mga Israelita. Apat na pung taon (40 years) gutom, parang walang saysay at sabi ni Moises “ang paghihirap natin sa disyerto ay merong kahulugan. Ginutom tayo, sinubok tayo upang maturuan tayo ng leksyon, upang malaman natin tayo ba ay kakapit sa salita at utos ng Panginoon o bibitaw tayo sa kanya. Totoo po yan, kapag maganda ang takbo ng buhay napakadaling sabihin
“Lord, Lord, Lord kakapit ako sayo”, kapag maganda ang buhay “Praise the Lord!” talaga naman lahat si Lord, kapag maganda ang takbo ng buhay ang dami nga nating pinapangako eh “magdo-donate ako sa ganyan” “magpapaaral ako ng ganyan”, napakasarap sumunod sa salita ng Diyos kapag maganda ang takbo ng buhay pero kapag ba meron ng pagsubok, kakapit pa ba sa salita ng Diyos?

Sa karanasan ng Israel, alam natin may mga pagsubok na umuwi sa pagtalikod sa Diyos, nagreklamo sila sa Diyos pati si Moises inatake nila at pinalitan na nila ang Diyos, gumawa ng Molten Calf. Kapag nagutom, kapag nagkaroon ng krisis kakapit pa ba sa salita at utos ng Diyos? Pero napakabait ng Diyos, ang bayan na ayaw ng tumanggap sa kanya, tinanggap pa rin niya pinadala ang misteryosong parang tinapay ‘Manna’ tinapay na hindi nila alam, ang kahulugan ay ugat, “ano ba ito?” Kaya kapag may pinapakain sa inyo ang isang tao na hindi niyo alam sasabihin
“ano ba ito?” yun ‘Manna’, kapag tinanung ng mga nanay “anong gusto niyong kainin mamaya?” “kahit ano. tapos kapag naghain na “ano ito?”, Iyan ay ‘Manna’ – pagkain na hindi niyo kilala. Ang bait ng Diyos, kung ako ang Diyos tinalikuran niyo ako bahala kayo mamatay kayo sa gutom. Pero siya tinalikuran na siya tinanggap niya ang bayan, kaya ang tinapay na ito hindi gawa ng tao kundi mula sa langit binigyan pa ng tubig pero sabi ni Moises “itong ‘Manna’ at ang tubig ay sagisag. Sagisag ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos, sagisag ng salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos na sana ay pinaghuhugutan natin ng buhay” kaya sabi ni Moises “ito ay paala-ala, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita na nanggagaling sa labi ng Panginoon”

Yung ‘Manna’ yung tubig sa bato sagisag ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin at sa Ebanghelyo ang salita ng Diyos nagkatawang tao, ang salita ng Diyos ay hindi lamang tuog, hindi lamang nakasulat kundi naging tao.
Si Hesus ibinibigay niya ngayon ang kanyang katawan bilang pagkain ng buhay at ang buhay na matatamo natin
sa kanya ay buhay na walang hanggan kasi sabi niya “Ang buhay ko ay galing sa Ama”, hindi ito basta buhay kundi buhay ng Diyos Ama na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng katawan ni Kristo.

Katawan ni Kristo na ibibigay bilang tinapay ng buhay para makain natin. Ang ganda po, nabubuhay tayo hindi
sa tinapay lamang kundi sa bawat salita ng Diyos, yung salita naging tao may laman at yung kanyang laman ginawa niyang tinapay ng buhay para tayo mabuhay, tinanggap niya tayo, tanggapin din natin siya. Kamusta ho ba tayo, kalian ba tayo buhay na buhay? Kalian ba tayo, saan ba tayo humuhugot ng buhay? Totoo po mahalaga ang pagkain, tubig. Paalaala sa atin ay huwag namang kalimutan ang salita ng Diyos lalo na yung salita na nagkatawang tao. Nakakatuwa marami kabataan dito (pointing to the people) mga seminarista ba kayo? Kasama pa ba kayo sa kabataan? Mga kabataan kapag sinabi ba sa inyo ng magulang ninyo, sisimba tayo” kayo ba naglululundag?
“Yehey! Sisimba kami! Makikinig kami sa salita ng Diyos! Tatanggapin namin ang katawan ni Kristo, Yehey!
Buhay na buhay kami…” kapag sinabi ba ng Lola ninyo “Halika, iho iha samahan mo ako sa Adoration Chapel,
“Yehey! Adoration wow, buhay na buhay ako diyan. Tapos kapag sinabi ng tatay niyo lalo na ngayon Father’s Day “halikayo manunuod tayo ng sine, “Ayoko, ayoko, Adoration po, Adoration kasi hindi tayo nabubuhay sa sine lamang kundi sa pagtingin kay Hesus.

Ganun kayo mga kabataan ano? Diba ano? (points at the choir) Isa lang ang gumanon (tumango). Ipakita natin sa mundo bakit sa gitna ng mga pagsubok kaya nating maging buhay, bakit hindi tayo susuko sa mga hilahil pati na ang mga kasamaan, meron tayong sekreto ng buhay ang salita ng Diyos na tumanggap sa atin at nag-aanyaya tanggapin ninyo ako ito po ang isang bagay na pinagpapasalamat ko, bagamat minsan ay nakalulungkot kapag nabibisita
ko ang mga kapatid nating OFWs, mga Overseas Filipino Workers, kapag dumaraan ang kalungkutan, malayo sa pamilya minsan nagkakaproblema sa trabaho, minsan nawawalan ng trabaho pero hindi nila masabi sa pamilya nila, nagkakasakit pero kahit hirap na hirap kailangang pumasok para may maipadala sa pamilya. Alam po ninyo sa mga pakikipagkwentuhan sa kanila kapag dumarating yang hirap at pighati saan sila pumupunta? Sa Simbahan. Sa Blessed Sacrament. Sa Adoration Chapel. Alam nila iwanan man sila ng iba, mag-isa man sila meron doon na presensya si Hesus puwede mong kausapin, puwede kang umiyak, puwede kang magsaya, ang hirap po noon na masaya ka pero wala kang mapagkuwentuhan. Akala lang natin mahirap yung malungkot ka wala kang masabihan pero mas mahirap po yung masaya ka pero wala kang makuwentuhan. Kapag umiiyak ka ng naglalakad, mapapansin ka sasabihin nung iba “may problema ka ba?” Kapag tumatawa kang nag-iisa’t naglalakad, iiwasan ka sasabihin “naku, may diperensya yata” Pero kay Hesus lumapit ka, umiyak ka dyan, tumawa ka dyan, magmanik-loob ka dyan hindi ka mag-iisa at buhay ka uli.

Iyan po ang isang bagay na natutunan ko sa mga OFWs, kaya alam ko ang mga sinasabi ng mga pagbasa, totoo ito
sa buhay ng mga kapatid natin. Huwag na tayong maghintay pa ng mga pagsubok, ng mga kalungkutan
para kumapit at mabuhay sa salita ng Diyos na nagkatawang tao.

Ang ikalawa at huling punto po ay mula naman kay San Pablo sa mga taga-Korinto, pinaala-ala niya sa mga
taga-Korinto na noon ay hati-hati na ang isang ugat ng kanilang Communion, pagiging isang sambayanan ay ang Eukaristiya, pinagsasaluhan nila iisang tinapay, pinagsasaluhan nila isang kalis pero yung isang tinapay ay katawan ni Kristo kaya salo-salo sila kay Kristo ang kalis na iyon ay ang dugo ni Kristo at sa pag-inom nila sa iisang kalis nabubuklod sila kay Kristo. Ito na naman tinanggap ni Hesus sa kanyang katawan, tayo kasama po diyan ay tanggapin din natin ang ibang tao na bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo tinatanggap ni Hesus, tayong tumatanggap kay Hesus sana tulad niya kayang tanggapin ang mga minamahal ni Hesus. Doon nagiging isang katawan, iisang pamayanan nakakalungkot po kung ang tumatanggap sa katawan ni Hesus na tinggaap ni Hesus para maging bahagi niya, hindi naman matanggap ang mga minamahal ni Hesus. Nakuwento ko nga kanina sa isang Misa, nakakatuwa naman ho lalo na sa Consecration magagalang po tayo, nakaluhod yung iba hindi lang lumuluhod yung iba nakaluhod na nakayuko pa, talaga namang solemn na solemn kapag tinaas na ang katawan ni Kristo meron pang bell, mamaya meron pang insenso, naku talaga naman “my Lord and my God.” Talagang napakagalang tapos mangungumunyon, pagbalik sa silya aba meron nang ibang nakaupo, “pssshh, upuan ko yan! Alis ka diyan!
Ano ba naman yan, tinanggap ka ni Hesus bakit hindi mo matanggap yung kapwa mo? Sana huwag nang dumagdag ang Simbahan sa nangyayari ngayon sa mundo na wala nang ginawa kundi maghati-hati at magtakutan.

Tinatakot tayo ng mundo para magkahati-hati, may makita lang tayong tao na “ano ba ito parang mukhang Arab, mukhang taga-Middle East, takot na tayo, dangerous. Hindi mo naman kilala pero ang dami ng iniisip natatakot na, may makitang isang tao “naku, mangungutang ito, mangungutang, mukhang mangungutang lilipat ako ng upuan. Teka hindi mo naman kilala baka nga magdodonate yan, hindi yan mangungutang. Ang mundo natin ngayon ang daming takot, takot sa tao na hindi natin kilala, takot sa mga tao, refugees, migrants ni wala tayong nakikilala kahit isa at dahil sa takot hati-hati na tayo, we brand each other, we blame each other, scapegoating.

Sana ang Eukaristiya maging pamamaraan para tanggapin ang tinanggap ni Hesus. Nung ako’y nagugutom, nung ako’y nauuhaw nung ako’y walang matirhan, nung ako’y nasa preso, nung ako’y walang damit tinanggap niyo ako kasi tinanggap ni Hesus ang mga ito. Sana ang Eukaristiya maging daan para tayo makahanap ng mga pamamaraan sa pagbubuklod lalo na para sa mga isinasantabi, kinakalimutan, mga walang matakbuhan.

Tayo po’y tumahimik sandali at ibukas ang ating sarili sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay, ibukas din natin ang ating sarili sa pagtanggap ni Kristo sa atin upang matanggap din natin siya sa ibang tao lalo na yung mga walang matakbuhan mga walang tumatanggap.

Screenshot 2024-04-26 121114
ads
ads
2
3
4
previous arrow
next arrow

Veritas Editorial

Rev. Fr. Anton CT Pascual

Rev. Fr. Anton CT Pascual

President of Radio Veritas

Saan aabot ang ₱20 milyon ng SONA?

 4,403 total views

 4,403 total views Mga Kapanalig, ngayon ang ikatlong State of the Nation Address (o SONA) ni Pangulong BBM. Bago ang araw na ito, naging usap-usapan ang inilaang 20 milyon pisong budget para sa okasyong ito. Ayon kay House Secretary-General Reginald Velasco, ang budget na ito ay gagamitin daw para sa mga sumusunod: pagkain at inumin ng

Read More »

Green Transport

 17,543 total views

 17,543 total views Kapanalig, marami ang nagpapasalamat ngayon na may opsyon na tayong maka-work from home. Ang public transport sa ating mga syudad ngayon ay lubhang malupit na, lalo para sa mga maralitang Pilipino. Dahil sa iba iba ang uri ng ating kabuhayan, marami pa rin sa atin ang no choice – kapit patalim, kapit tuko

Read More »

Inclusive Education

 23,516 total views

 23,516 total views Kapanalig, isa sa mga senyales na maganda ang kalidad ng edukasyon sa isang lipunan ay ang pagiging inclusive o mapagbilang nito – yung lahat ay may ready access kahit saan man siya nandoon, kahit ano pang kasarian niya, at kakayahan. Kasama dito, kapanalig, ang access ng mga vulnerable populations at disabled people. Kung

Read More »

Sports at Kabataan

 29,271 total views

 29,271 total views Kapanalig, katatapos lamang ng Palarong Pambansa – isang national activity, na sana’y lagi nating nabibigyan ng suporta. Malaking bagay ito, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para sa nation building at national pride. Kailangang manatiling malaki at mahalaga ang papel ng sports sa buhay ng kabataan sa sa ating bansa. Unang una,

Read More »

Responsableng kasiyahan

 36,533 total views

 36,533 total views Mga Kapanalig, humupa na ang kontrobersyal na pagdiriwang ng tinatawag na “Wattah Wattah Festival” sa Lungsod ng San Juan.  Halos isang buwan na rin ang nakalipas nang ipagdiwang ito ng mga kababayan natin sa San Juan. Kasama sa tradisyon tuwing sumasapit ang kapistahan ni San Juan Bautista ang basaan ng mga namimiyesta. Iyon

Read More »
catholink
Shadow
truthshop
Shadow

Related Story

Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

The Smell of the Sheep: Knowing their pain and healing their wounds is at the core of the shepherd’s task Luis Antonio G. Cardinal Tagle

 3,768 total views

 3,768 total views The Smell of the Sheep: Knowing their pain and healing their wounds is at the core of the shepherd’s task. Luis Antonio G. Cardinal Tagle Meeting of the Presidents of the Bishops’ Conferences on Safeguarding of Minors February 21, 2019 The abuse of minors by ordained ministers has inflicted wounds not only on

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily of His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila Walk for Life

 3,753 total views

 3,753 total views H.E. Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila Walk for Life Homily Feb 16, 2019 We thank God for bringing us together on this beautiful day. Let us give the Lord praise and thanksgiving, for life-giving creation and we thank God for this opportunity again to be one community proclaiming to the world

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Palm Sunday Homily

 3,712 total views

 3,712 total views His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila Manila Cathedral Basilica of the Immaculate Conception March 25, 2018 Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Sinisimulan po natin ngayon ang mga mahal na Araw Holy Week at ang pasimula ay ang paggunita natin sa maringal at mabunyi na pagpasok ni Hesus sa banal

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila Walk for Life 2018

 3,766 total views

 3,766 total views February 24, 2018 “Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya magpasalamat po tayo sa Panginoon na siyang nagtipon sa atin po sa umagang ito. Siya rin po ang naglalakad, siya ang tunay na naglalakad sumasama lang po tayo, Siya ang unang naglakad at patuloy na naglalakad, at tayo po ay ang kanyang katuwang. Hindi

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Feast Day of Blessed Takayama Ukon

 3,768 total views

 3,768 total views Homily Luis Antonio Cardinal Tagle Archbishop of Manila My dear brothers and sisters in Christ, we give thanks and praise to God for this day. We thank God for giving us the opportunity to be one community so that we could be renewed by his word, by his presence, by his spirit and

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily – His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle, Archbishop of Manila – Street Mass Zone 7, St. John Bosco Parish, Makati – January 19, 2018

 3,713 total views

 3,713 total views Muli po magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay binigyan ng lakas ng katawan, tamang pag-iisip. Maganda ang panahon at kakayanan na maglakad at ngayon sama-sama tayo para sa Eukaristiya. Nagpapasalamat po ako kay Fr. Degs at mga kasama sa parokya sa paanyaya na makapiling kayo sa misang ito. Kung bibigyan po ng

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

HIS EMMINENCE LUIS ANTONIO CARDINAL TAGLE TRASLACION – JANUARY 09,2018, QUIRINO GRANDSTAND

 3,813 total views

 3,813 total views Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo. Una po sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos, siya po ang nagtipon sa atin itong mga mga nakaraang araw pa, hanggang ngayon, hanggang mamaya. Upang bilang isang sambayanan, tayo ay kanyang mapanibago ng kanyang salita, nang kanyang espiritu ng kanyang presensiya. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio, New Year’s Eve Mass @ Manila Cathedral, December 31, 2017

 3,722 total views

 3,722 total views His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio New Year’s Eve Mass @ Manila Cathedral December 31, 2017 Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo tayo po ay mapuno ng kagalakan at pasasalamat sa Diyos na siya pong nagdala sa atin sa gabing ito dito sa Manila Cathedral Basilica upang patuloy nating pagnilayan ang kahulugan

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Welcomes the Year of the Clergy and Consecrated Persons as it culminates Year of the Parish: Communion of Communities Homily

 3,765 total views

 3,765 total views Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle Nov.30, 2017 – Thursday Minamahal na mga Kapatid sa Panginoong Hesukristo, una po sa lahat magpasalamat tayo sa Diyos sa Kaniyang kabutihan sa atin, sa ating mga parokya, sa ating mahal na Archdiocese of Manila. Lahat ng papuri ay sa Panginoon. Nagpapasalamat din po tayo dahil tinipon

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio Love2Last event of CFC

 3,708 total views

 3,708 total views HOMILY SMX Pasay City October 29, 2017 My Dear Brothers and Sisters in Christ, We thank God for bringing us together; we are one big family this afternoon as we celebrate the Eucharist. Kahit saang parokya, kahit saang lugar kapag nagdiriwang ng Eukaristiya tayo ay isang malaking pamilya na tinitipon ni Hesus sa

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

1st Year Anniversary of Sanlakbay

 3,720 total views

 3,720 total views Homily His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle Basilica de San Sebastian October 21, 2017 Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, una po sa lahat magpasalamat tayo sa Diyos siya po ang nagtipon sa atin sa umagang ito upang sa pamamagitan ng kanyang salita, ng katawan at dugo ni Hesus at

Read More »
Cardinal Homily
His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle

Homily His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle
1st day of Novena Mass for the feast day of St. Rafael
San Rafael Parish, Balut Tondo Manila

 3,774 total views

 3,774 total views Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, una sa lahat magpasalamat tayo sa pagtitipon na ginawa ng Diyos para sa atin, bilang isang sambayanan bilang isang pamilya. Lalu na po sa unang araw ng ating pagno-nobena, bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patron si San Rafael. Ang novena ay paghahandang spiritual, naghahandang pangsambayanan

Read More »

Latest Blogs

Scroll to Top