HUWEBES, NOBYEMBRE 23, 2023

SHARE THE TRUTH

Loading

Huwebes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Clemente I, papa at martir
o kaya Paggunita kay San Columbano, abad

1 Macabeo 2, 15-29
Salmo 49. 1-2. 5-6. 14-15

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Lucas 19, 41-44

Thursday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Clement I, Pope and Martyr (Red)
or Optional Memorial of St. Columban, Abbot (White)

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 2, 15-29

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyus-diyusan at nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga tagaroon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipun-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, “Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya nang ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Judea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob.”

Ngunit malakas na sumagot si Matatias, “Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari at dahil dito’y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman!”

Katatapos pa lamang na magsalita si Matatias nang isang kapwa Judio ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog, bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa poot; nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa Kautusan, gaya ng ginawa ni Finees nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu.

Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, “Sinumang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin!” Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod.

Ang marami, na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon, ay lumabas din at sa ilang na nanirahan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49. 1-2. 5-6. 14-15

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay,
ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran,
magmula sa dakong Sion, ang lungsod ng kagandahan,
makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin,
silang tapat sa tipan ko’t naghahandog niyong hain.
Ang buong kalangita’y naghahayag na ang Diyos,
isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat;
ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat.
Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin;
kayo’y aking ililigtas, ako’y inyong pupurihin.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 41-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nang malapit na si Hesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito’y kanyang tinangisan. Sinabi niya, “Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan! Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato’y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya, bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanahin natin.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, madama nawa namin ang Iyong presensya.

Ang Simbahan nawa’y maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, nawa’y hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit nawa’y hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa mga tapat na yumao sana’y maibigay ang walang hanggang kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad nang pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong Kaharian. Palakasin nawa ng mga panalanging ito ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Veritas Editorial

Rev. Fr. Anton CT Pascual

Rev. Fr. Anton CT Pascual

President of Radio Veritas

Extreme weather

Loading

Isa sa mga pinakamalaking problema ng ating bayan kapanalig ay ang pagdalas ng pagdalaw ng extreme weather sa ating bansa. Ngayon, hindi na lamang bagyo ang ating pinangangambahan at pinaghahandaan. Ang mga super storms at torrential rains, kapanalig, ay mabilis na rin nagdadala ng malawakang sakuna sa maraming mga lugar sa ating bansa. Ang tagtuyot

Read More »

Asal Kalye

Loading

Hindi na uso ang road ethics sa ating mga lansangan kapanalig. Araw araw, sumasabay sa ingay ng mga busina at tambutso ang galit at kabastusan ng marami nating mga kababayang nasa lansangan. Ano na ba ang nangyari sa atin at bakit ang asal kalye sa ating bayan ay synonymous na sa masamang ugali? Ang laki

Read More »

Edukasyon

Loading

Isa na naman tayo sa mga kulelat pagdating sa math, science, at reading, kapanalig. Ayon sa pinakahuling resulta ng Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, pang 77 sa 81 countries ang Pilipinas. Ang assessment na ito ay ginagawa ng Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sa hanay ng mga mag-aaral na may edad

Read More »

End Violence Against Women

Loading

Mga Kapanalig, kasalukuyang idinadaos sa bansa ang 18-Day Campaign to End Violence Against Women (o VAW) sa pangunguna ng Philippine Commission on Women (o PCW).  Nagsisimula ito noong Nobyembre 25, kasabay ng International Day for the Elimination of VAW, at magtatapos sa Disyembre 12, kasabay naman ng International Day Against Trafficking. Ngayong taon, layunin ng

Read More »

Makatarungang PUV Modernization Program

Loading

Mga Kapanalig, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (o LTFRB) “non-negotiable” daw ang consolidation process sa Public Utility Vehicle (o PUV) Modernization Program. Layunin ng consolidation process na bumuo ng kooperatiba o korporasyon ang mga tsuper at operator ng PUVs upang makatanggap sila ng mga subsidiya at pautang mula sa gobyerno na maaaring

Read More »

Watch Live

Related Story

LUNES, DISYEMBRE 11, 2023

Loading

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Damaso I, Papa Isaias 35, 1-10 Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 Ang Poong D’yos ay darating upang tayo ay tubusin. Lucas 5, 17-26 Monday of the Second Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Damasus I, Pope (White) UNANG PAGBASA Isaias 35,

Read More »

LINGGO, DISYEMBRE 10, 2023

Loading

Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B) Isaias 40, 1-5. 9-11 Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa. 2 Pedro 3, 8-14 Marcos 1, 1-8 Second Sunday of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 40, 1-5. 9-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias “Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi

Read More »

SABADO, DISYEMBRE 9, 2023

Loading

Sabado ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Juan Diego Isaias 30, 19-21. 23-26 Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6 Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8 Saturday of the First Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Juan Diego, Hermit (White) UNANG PAGBASA Isaias

Read More »

BIYERNES, DISYEMBRE 8, 2023

Loading

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria Genesis 3, 9-15. 20 Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4 Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila. Efeso 1, 3-6. 11-12 Lucas 1, 26-38 Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary Principal Patroness of the Philippines (White) UNANG PAGBASA Genesis 3,

Read More »

HUWEBES, DISYEMBRE 7, 2023

Loading

Paggunita kay San Ambrosio, obispo at pantas ng Simbahan Isaias 26, 1-6 Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin. Mateo 7, 21. 24-27 Memorial of St. Ambrose, Bishop and Doctor of the Church (White) Mga Pagbasa mula sa Huwebes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG

Read More »

MIYERKULES, DISYEMBRE 6, 2023

Loading

Miyerkules ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon o kaya Paggunita kay San Nicolas, obispo Isaias 25, 6-10a Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal. Mateo 15, 29-37 Wednesday of the First Week of Advent (Violet) or Optional Memorial of St. Nicholas, Bishop (White) UNANG PAGBASA Isaias 25, 6-10a Pagbasa

Read More »

MARTES, DISYEMBRE 5, 2023

Loading

Martes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon Isaias 11, 1-10 Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17 Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman. Lucas 10, 21-24 Tuesday of the First Week of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 11, 1-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse

Read More »

LUNES, DISYEMBRE 4, 2023

Loading

Lunes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon Isaias 2, 1-5 Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9 Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos. Mateo 8, 5-11 Monday of the First Week of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 2, 1-5 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang pangitain ni Isaias

Read More »

LINGGO, DISYEMBRE 3, 2023

Loading

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B) Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19 Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan. 1 Corinto 1, 3-9 Marcos 13, 33-37 First Sunday of Advent (Violet) UNANG PAGBASA Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Read More »

SABADO, DISYEMBRE 2, 2023

Loading

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado Daniel 7, 15-27 Daniel 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 34-36 Saturday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday

Read More »

BIYERNES, DISYEMBRE 1, 2023

Loading

Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 7, 2-14 Daniel 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 29-33 Friday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 7, 2-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Akong si Daniel ay nakakita

Read More »

HUWEBES, NOBYEMBRE 30, 2023

Loading

Kapistahan ni Apostol San Andres Roma 10, 9-18 Salmo 18, 2-3. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Mateo 4, 18-22 Feast of Saint Andrew, Apostle (Red) UNANG PAGBASA Roma 10, 9-18 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus

Read More »

MIYERKULES, NOBYEMBRE 29, 2023

Loading

Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 12-19 Wednesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Read More »

MARTES, NOBYEMBRE 28, 2023

Loading

Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 2, 31-45 Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61 Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman. Lucas 21, 5-11 Tuesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 2, 31-45 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni

Read More »

LUNES, NOBYEMBRE 27, 2023

Loading

Lunes ng Ika-34 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Daniel 1, 1-6. 8-20 Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56 Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Lucas 21, 1-4 Monday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Daniel 1, 1-6. 8-20 Ang simula ng aklat ni propeta Daniel Nang ikatlong taon ng pamamahala

Read More »